Kviečia naująjį Lenkijos premjerą atvykti į Lietuvą
Lie­tu­vos prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis pa­svei­ki­no Ma­teus­zą Mo­ra­wiec­kį pra­dė­jus ei­ti Len­ki­jos vy­riau­sy­bės va­do­vo par­ei­gas ir pa­kvie­tė jį ki­tą­met ap­si­lan­ky­ti Vil­niu­je.

„Vilniuje galėsime tiesiogiai aptarti glaudesnio dvišalio bendradarbiavimo ir nacionalinio saugumo stiprinimo klausimus, taip pat su Europos Sąjunga ir NATO siejamus bendrus tikslus“, – teigiama S. Skvernelio sveikinime.

Lietuvos Vyriausybės vadovas taip pat pabrėžė, kad artėjantis laikotarpis bus itin svarbus ir Europos Sąjungos ateičiai. Anot S. Skvernelio, Lietuva vertina Lenkijos vaidmenį formuojant Europos Sąjungos darbotvarkę, siekiant atspindėti regiono ir bendrus europinius interesus, susijusius su tvaria, darnia bei saugia Europos Sąjunga, pranešė Vyriausybės spaudos tarnyba.

Pasak S. Skvernelio, 2018 metai Lietuvai ir Lenkijai bus ypatingi ir tuo, kad abi šalys minės nepriklausomybės atkūrimo šimtmečius.

„Noriu Jus patikinti, kad Lietuvos Vyriausybė yra pasirengusi plėtoti dvišalį dialogą ir bendromis pastangomis ir toliau kurti mūsų tautų gerovę“, – teigė Lietuvos premjeras.

Pirmadienį Varšuvoje oficialiai prisaikdinta naujo Lenkijos ministro pirmininko M. Morawieckio vyriausybė. Iki tol jis ėjo finansų ir plėtros ministro pareigas. Atsistatydinusi premjerė Beata Szydlo (Beata Šydlo), Vyriausybei vadovavusi dvejus metus, tapo ministro pirmininko pavaduotoja.

M. Morawieckis, buvęs bankininkas, mokantis anglų ir vokiečių kalbas, laikomas geresniu kandidatu nei B. Szydlo atstovauti Lenkijai tarptautinėje bendruomenėje.