Kuri ES šalis turi neproporcingiausią rinkimų sistemą?
Veng­ri­ja pa­si­žy­mi di­džiau­siu at­otrū­kiu tarp gau­tų rin­kė­jų bal­sų ir lai­mė­tų vie­tų par­la­men­te tarp vi­sų Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bių, o Lie­tu­va šiuo at­žvil­giu uži­ma an­trą vie­tą, tre­čia­die­nį pra­ne­šė „Eu­ro­news“.

Triuškinanti Vengrijos premjero Viktoro Orbano pergalė šio mėnesio rinkimuose jo partijai „Fidesz“ užtikrino du trečdalius mandatų šalies parlamente.

Tačiau jo dešiniosios pakraipos politinis judėjimas gavo mažiau nei pusę balsavusiųjų balsų balandžio 8 dienos rinkimuose.

Tai reiškia, kad skirtumas tarp gautų balsų ir laimėtų vietų parlamente dalies siekia 18 proc., rodo „Euronews“ atlikto tyrimo rezultatai.

Lietuva užima antrą vietą, o Lenkijos, Graikijos ir Latvijos skirtumas tarp gautų balsų ir vietų taip pat viršija 10 proc.

Nyderlandai, Vokietija, Danija ir Malta yra tos ES narės, kuriose šis skirtumas yra mažiausias.

Dauguma ES narių naudoja proporcingo atstovavimo sistemą, pagal kurią vietų skaičius tiesiogiai priklauso nuo kiekvienos partijos laimėtų balsų dalies.

Kiekvienos šalies rinkimų sistemos teisingumas buvo vertinamas pagal nukrypimą nuo proporcingo atstovavimo.

Prancūzija ir Jungtinė Karalystė naudoja santykinės daugumos rinkimų sistemą. Pirmoji naudoja ją dviejuose etapuose, jeigu niekam nepavyksta užsitikrinti daugumos pirmajame etape.

Tuo tarpu sąrašo viršuje atsidūrusios Vengrija ir Lietuva turi mišrią proporcingo atstovavimo ir santykinės daugumos rinkimų sistemą.

V. Orbanas ir jo vadovaujama „Fidesz“ tokią mišrią sistemą įvedė įvydžiusi reformą prieš 2014 metų Vengrijos visuotinius rinkimus.

Per šią reformą vietų skačius parlamente buvo sumažintas nuo 386 iki 199. Tačiau, pasak ekspertų, tai padidino atotrūkį tarp valdančiosios partijos ir opozicijos.

Tyrimo rezultatai buvo paskelbti po to, kai V. Orbano pergalė rinkimuose savaitgalį į Budapešto gatves išvedė dešimtis tūkstančių protestuotojų.

Per rinkimų kampaniją V. Orbanas prisistatė kaip Vengrijos krikščioniškos kultūros gynėjas nuo musulmonų antplūdžio. Šis įvaizdis jam užtikrino kelių milijonų rinkėjų, ypač kaimo vietovėse, balsus.