Kultūros ministerija aiškinsis gyventojų nuomonę apie vadovybės darbą
Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja ke­ti­na už­sa­ky­ti apk­lau­sas, siek­da­ma iš­siaiš­kin­ti gy­ven­to­jų nuo­mo­nę ne tik apie mi­nis­te­ri­jos, bet ir apie jos va­do­vų dar­bo ko­ky­bę.

Skelbime nurodoma, kad iš viso ketinama užsakyti 12 apklausų, kiekvienoje jų turėtų būti apklausta mažiausiai tūkstantis gyventojų.

„Apklausų tikslas – sekti, kaip ministerijos veikla vertinama visuomenėje. Numatomi klausimai apie teisėkūrą, taip pat kultūros padėtį regionuose, kultūros renginių lankymą. Norint nustatyti ministerijos veiklos vertinimą, planuojama klausti ir apie ministerijos vadovybės darbo kokybės vertinimą“, – atsakyme BNS nurodė ministerija.

Kartu ministerija informuoja, kad kol kas paslaugų įsigyti nepavyko, nes nė vienas tiekėjas nepasiūlė apklausų atlikti už mažiau nei 10 tūkst. eurų – maksimalią planuojamą sumą.

Pažymima, kad be nuolatinių kas mėnesį pateikiamų klausimų, kurie leistų įvertinti nuomonių pokytį, ketinama pateikti ir kitus klausimus dėl kultūros politikos srities.

Kultūros ministerijai vadovauja ministrė Liana Ruokytė-Jonsson, viceministrai Gintautė Žemaitytė, Renaldas Augustinavičius, Gytis Andrulionis, ministerijos kancleris Laimonas Ubavičius.