KTU rektoriaus plagiato istorija gali užtrukti
Kau­no tech­no­lo­gi­jos uni­ver­si­te­tas (KTU) iki šiol nė­ra pa­tei­kęs in­for­ma­ci­jos skun­dą dėl šio uni­ver­si­te­to rek­to­riaus Pe­tro Bar­šaus­ko ga­li­mo pla­gia­to ti­rian­čiam aka­de­mi­nės eti­kos ir pro­ce­dū­rų kon­tro­lie­riui.

P.Baršauskas taip pat neatvyko pas kontrolierių, todėl per mėnesį turėjęs būti baigtas tyrimas pratęstas ir gali užtrukti dar iki kelių mėnesių.

„Akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius Vigilijus Sadauskas informuoja, kad šiai dienai yra surinkta nemažai informacijos ir medžiagos, tačiau iki šiol prašomos informacijos nėra pateikęs Kauno technologijos universitetas, be to, į tarnybą neatvyko kviečiamas asmuo, galimai padaręs akademinės etikos pažeidimą, todėl skundo nagrinėjimo ir sprendimo priėmimo terminas pratęstas iki tol, kol bus gauta visa būtina bei pakankama informacija skundui išnagrinėti ir sprendimui priimti“, – rašoma kontrolieriaus pranešime, jis pasklebtas ketvirtadienio vakarą.

Mokslo ir studijų įstatymas numato, kad pareiškėjų skundai nagrinėjami ne vėliau kaip per 30 dienų, tačiau šis terminas gali būti pratęstas iki 3 mėnesių nuo skundo gavimo ar tyrimo pradėjimo dienos.

P.Baršauskas BNS penktadienį sakė, kad yra pasirengęs bendradarbiauti su kontrolieriaus tarnyba, bet jam priimtinesnis bendravimas raštu.

„Viskas yra pasakyta tiek tarybos pareiškime, tiek kitur, aš nebeturiu, ką pridėti (...). Aš prašiau, kad mes raštu bendrautume, būtų konkrečiau, aiškiau, ir aš, ir jie suprastume vienodai, tai jie turėtų atsiųsti raštu ir aš tikrai bendradarbiausiu ir tikrai neignoruoju. Bet kalba yra kalba, o rašytinis dalykas yra rašytinis“, – teigė rektorius.

KTU korporatyvinių ryšių direktorė Ornela Ramašauskaitė savo ruožtu teigė, kad prašymą pateikti informaciją universitetas gavo rugsėjo 20 ar 21 dieną ir atsakymus dar rengia.

„Mes turime 20 darbo dienų nuo rašto gavimo informacijos pateikimui. Medžiagos prašyta labai daug ir kompleksinės, buvo aiškinamasi, ar tą medžiagą mes turime teisę pateikti, tai galime pateikti ne visą. Šią savaitę mūsų Teisės skyriaus vadovė yra komandiruotėje, bet mes turime projektą (atsakymo – red.) ir pirmadienį, kai grįš skyriaus vadovė, planuojame atsiųsti atsakymą“, – aiškino ji.

Pasak universiteto atstovės, rektorius yra gavęs pakartotinį kvietimą į kontrolieriaus tarnybą – jis kviečiamas atvykti spalio 9 dieną, tačiau ji sakė negalinti atsakyti, ar P.Baršauskas vyks pas kontrolierių. Ji, be kita ko, teigė, kad ketvirtadienį paskelbtame pranešime kontrolierius, jos manymu, netinkamai nutyli apie universiteto ir rektoriaus nusiteikimą bendradarbiauti su juo.

„Yra nutylima svarbi informacija – kad mes esame maloniai nusiteikę bendradarbiauti, tiek rektorius, tiek mes – mano galva, tai yra sąmoningai nutylima informacija“, – dėstė O.Ramašauskaitė.

Akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius tyrimą dėl galimo plagiato P.Baršausko habilitaciniame darbe pradėjo gavęs buvusio Vytauto Didžiojo universiteto rektoriaus Algirdo Avižienio skundą. A.Avižienio teigimu, P.Baršausko monografijoje yra daugybė plagijavimo atvejų.

P.Baršauskas jam metamus kaltinimus neigia ir tikina, kad jo darbe būta techninių klaidų.

KTU Akademinės etikos kolegija po automatinio P.Baršausko publikacijos patikrinimo paskelbė, kad monografijoje esama citavimo problemų, tačiau plagiato nėra.

Ketvirtadienį KTU išplatino universiteto tarybos pareiškimą, kad dėl mestų kaltinimų plagijavimu universiteto rektoriui P.Baršauskui atsistatydinti nereikia. Žiniasklaida išsiaiškino, jog šis pareiškimas – darbą jau baigusios ir įgaliojimų nuo spalio 1 dienos netekusios tarybos narių. Universitetas šią informaciją patikslino po žiniasklaidos pranešimų.

Naujoji KTU taryba į pirmąjį posėdį rinksis kitą savaitę. Joje dirbs KTU Statybos ir architektūros fakulteto profesorius Kęstutis Zaleckis, Matematikos ir gamtos mokslų fakulteto profesorius Minvydas Kazys Ragulskis, Cheminės technologijos fakulteto profesorius Kęstutis Baltakys, Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakulteto profesorius Artūras Keršys, Informatikos fakulteto profesorius Rimantas Butleris, taip pat „Investuok Lietuvoje“ generalinis direktorius Mantas Katinas, Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas Robertas Dargis, „Telia Lietuva“ vadovas Kęstutis Šliužas, „Schmitz Cargobull Baltic“ generalinis direktorius Raimundas Petrauskas, buvęs „Lietuvos energijos“ vadovas Dalius Misiūnas ir studentų atstovas Žilvinas Kalvanas.