Kritikuoja pensijų reformą
Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­ja ne­pri­ta­ria Vy­riau­sy­bės siū­ly­mams dėl pen­si­jų kau­pi­mo re­for­mos. Par­ti­jos ta­ry­bos po­sė­dy­je šeš­ta­die­nį pri­im­to­je re­zo­liu­ci­jo­je tei­gia­ma, kad dėl siū­lo­mos pert­var­kos skur­das ir at­skir­tis Lie­tu­vo­je dar la­biau di­dės, o siū­lo­ma re­for­ma nau­din­ga tik pa­tiems tur­tin­giau­siems.

Socialdemokratų partijos pirmininkas Gintautas Paluckas tarybos posėdyje sakė, kad planuojamos permainos yra naudingos tik pensijų fondams, kurie ir toliau neprisiims jokios rizikos bei neteiks garantijų dėl pensijų kaupimo rezultatų.

„Vyriausybė šiandien atvirai apgaudinėja visuomenę ir pensininkus, teigdama, kad reforma didins dabartines pensijas ir sudarys galimybę gauti didesnes pensijas ateityje“, – pabrėžė G. Paluckas.

Jo teigimu, bazinės pensijos mokėjimą perkėlus į valstybės biudžetą, pensininkai dėl šių pinigų turės konkuruoti su taip pat iš biudžeto finansuojamais mokytojais, medikais bei kitomis socialinėmis grupėmis.

„Joks papildomas šaltinis bazinei pensijai finansuoti nėra nenumatytas. Įsivyraus „kanibalizmo“ principas: kas garsiau save atstovės, kas garsiau rėks, tas ir gaus daugiau“, – sakė G. Paluckas.

Socialdemokratai ragina surengti plačias konsultacijas ir diskusijas, kuriose dalyvautų visos politinės partijos, profesinės sąjungos ir darbdavių atstovai, nevyriausybinės organizacijos.

Vyriausybė šį trečiadienį patvirtino pensijų reformą ir siekia sujungti darbuotojo bei darbdavio socialinio draudimo įmokas, 2 procentiniais punktais mažinti socialinio draudimo įmokas ir įvesti „Sodros“ įmokų lubas, o bazinės pensijos mokėjimą perkelti į valstybės biudžetą.

Taip pat siūloma nutraukti „Sodros“ įmokas į antros pakopos pensijų fondus. Juose norintis kaupti darbuotojas turėtų mokėti 4 proc. atlyginimo, o valstybė ir toliau prisidėtų 2 proc. vidutinio darbo užmokesčio.

Seime daugiausiai diskusijų kelia Vyriausybės siūlymas 2 punktais mažinti socialinio draudimo įmokas ir perkelti bazinės pensijos mokėjimą į valstybės biudžetą. Parlamentinio Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas „valstietis“ Stasys Jakeliūnas ketvirtadienį teigė, jog pensijų reformai nuo 2019 metų startas nebus duotas – ji įsigalios tik nuo 2020 metų.