Konstitucinis Teismas skelbs verdiktą dėl dvigubos pilietybės
Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas penk­ta­die­nį tu­rė­tų pa­skelb­ti, ar įsta­ty­mu ga­li­ma įtvir­tin­ti tei­sę tu­rė­ti dvi­gu­bą pi­lie­ty­bę po ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) ir NA­TO ša­lių pi­lie­ty­bę įgi­ju­siems Lie­tu­vos pi­lie­čiams.

Konstitucijoje rašoma, kad išskyrus įstatymo numatytus atskirus atvejus, niekas negali būti kartu Lietuvos ir kitos valstybės pilietis.

Konstitucinis Teismas anksčiau yra pasakęs, kad ši nuostata reiškia, jog dviguba pilietybė negali būti paplitęs reiškinys, todėl Konstitucijai prieštarautų dvigubos pilietybės įteisinimas įstatymu tiems žmonėms, kurie išvyko iš šalies po nepriklausomybės atkūrimo.

Tačiau į teismą kreipęsi parlamentarai mano, kad po Lietuvos įstojimo į ES išaugusi emigracija ir padidėjęs mišrių santuokų skaičius sudaro prielaidas koreguoti konstitucinę doktriną.

Premjeras Saulius Skvernelis šią savaitę sakė, kad jei Konstitucinis Teismas neatvers kelio dvigubai pilietybei, politikai turės skelbti referendumą dėl Konstitucijos pataisų.