Konstitucinis Teismas laukia, kol pasveiks Kęstutis Pūkas
Dėl il­ga­lai­kės Sei­mo na­rio li­gos Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas ne­ga­li pra­dė­ti nag­ri­nė­ti by­los dėl Sei­mo pa­klau­si­mo, ar Sei­mo na­rio Kęs­tu­čio Pū­ko veiks­mai prieš­ta­rau­ja Kons­ti­tu­ci­jai.

Konstitucinis Teismas yra pasirengęs posėdžiui konstitucinės justicijos byloje dėl pareiškėjo Seimo 2017 m. gegužės 2 d. nutarime išdėstyto paklausimo, kuriuo kreipiamasi dėl išvados, ar Seimo nario Kęstučio Pūko konkretūs veiksmai, nurodyti Seimo specialiosios tyrimo komisijos pateiktų siūlymų pradėti apkaltos procesą Seimo nariui K. Pūkui pagrįstumui ištirti ir išvadai dėl pagrindo pradėti apkaltos procesą parengti išvadoje, prieštarauja Konstitucijai, rašoma pranešime spaudai.

Tačiau Konstitucinis Teismas gavo Seimo nario K. Pūko advokatės Aušros Ručienės prašymą, kuriame nurodoma, kad Seimo narys dėl ligos negalės spalio arba lapkričio mėn. dalyvauti konstitucinės justicijos bylos teismo posėdyje. Advokatė teigia, kad, preliminariais duomenimis, K. Pūko nedarbingumas dėl ligos, jei nekils komplikacijų, tęsis iki gruodžio 7 d.

Konstitucinis Teismas deda pastangas kuo greičiau surengti posėdį konstitucinės justicijos byloje, todėl aiškinsis, ar Seimo nario K. Pūko sveikata tikrai neleidžia jam dalyvauti posėdyje. Preliminariai posėdis planuojamas lapkričio 15 d.