Konstitucijos sargų žodis staigmena netapo
Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas (KT) pa­dė­jo ga­lu­ti­nį taš­ką svars­ty­muo­se dėl dvi­gu­bos pi­lie­ty­bės. Kaip ir prog­no­zuo­ta, Kons­ti­tu­ci­jos sar­gai pa­kar­to­jo, kad vie­nin­te­lis bū­das su­teik­ti žmo­nėms ga­li­my­bę tu­rė­ti du pa­sus – re­fe­ren­du­mas.

Kitą savaitę posėdžiausianti Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės (PLB) komisija galės pradėti diskusijas, kaip geriausiai pasirengti dvigubą pilietybę įteisinančiam referendumui, kuris, manoma, galėtų vykti kartu su prezidento rinkimais 2019 metais. Kad tai vienintelis būdas pasiekti tikslą, paaiškėjo KT vakar paskelbus savo sprendimą.

Išaiškinti, ar įstatymu galima įtvirtinti teisę turėti dvigubą pilietybę po nepriklausomybės atkūrimo Europos Sąjungos (ES) ir NATO šalių pilietybę įgijusiems Lietuvos piliečiams, KT prašė Seimas.

„KT išsklaidė abejones ir vienareikšmiškai atsakė į klausimą, kuris kėlė daug diskusijų visuomenėje. Dabar visiškai aišku, kad vienintelis kelias išspręsti dvigubos pilietybės problemą – Konstitucijos keitimas referendumu“, – teigė prezidentė Dalia Grybauskaitė. Anot šalies vadovės, diskusijos šiuo klausimu buvo svarbios, o dabar „laikas visiems mums – žmonėms, ypač politikams – pradėti rengtis referendumui“.

Neviltį dėl KT sprendimo vakar pareiškimu išliejusi PLB prakalbo apie būtinybę keisti referendumo sąlygas.

Atsakymas buvo nuspėjamas

KT pirmininko Dainiaus Žalimo teigimu, referendumu nepakeitus Konstitucijos, Seimas negali įstatymu nustatyti, kad asmenys, išvykę iš šalies po nepriklausomybės atkūrimo, gali būti kartu Lietuvos ir kitos valstybės piliečiai. „Manau, kad niekam tai nebuvo siurprizas, tikrai visi iš esmės ir anksčiau žinojome, kad tik referendumu pakeitus Konstituciją galima įtvirtinti tokią nuostatą“, – sakė teismo vadovas.

Kartu D. Žalimas pažymėjo, kad KT nevertino tokių Seimo argumentų kaip išaugusi emigracija Lietuvai įstojus į ES, taip pat padidėjęs mišrių santuokų skaičius. Anot jo, KT vertina teisės aktų atitiktį Konstitucijai, o ne kintančias socialines, ekonomines, demografines sąlygas. D. Žalimo žodžiais, šiuo metu apie 25 tūkst. Lietuvos ir kitos valstybės pilietybę turinčių asmenų sudaro mažiau nei vieną procentą – 0,74 proc. – visų Lietuvos piliečių.

Dalia Henke: „Manome, kad Lietuvai reikia visų jos piliečių, neatsižvelgiant į tai, kur jie gyvena.“

Mykolo Romerio universiteto profesoriaus, konstitucinės teisės žinovo Vytauto Sinkevičiaus teigimu, pasiūlymą, kiek plačiai leisti dvigubą pilietybę, turi suformuluoti politikai. „KT pasakė, kad jei Konstitucijoje, o ne įstatyme, bus nustatyta, jog dvigubą pilietybę gali turėti tie asmenys, kurie turi ES arba NATO šalių pilietybę, tai neprieštaraus Konstitucijai“, – sakė teisininkas. KT Seimui atstovavęs Žygimantas Pavilionis pasidžiaugė, kad savo sprendimu KT nurodė „aiškų kelią, transatlantinę orientaciją“.

Būtina keisti sąlygas

Seimo pirmininko Viktoro Pranckiečio nuomone, referendumą dėl dvigubos pilietybės Seimas galėtų skelbti su prezidento rinkimais 2019 metų gegužę. „Statistika sako, kad tik per prezidento rinkimus žmonės eina balsuoti labai aktyvai“, – atkreipė dėmesį jis. Parlamento vadovo įsitikinimu, prieš referendumą svarbu imtis aktyvių veiksmų, visuomenei aiškinant apie jo svarbą ir taip mobilizuojant žmones pareikšti savo nuomonę.

Vakar paskelbtame pareiškime PLB teigė gerbianti Konstituciją, suprantanti galimas grėsmes ir girdinti visų šalių argumentus. „Vis dėlto dėl globalių politinių procesų šiuo metu gresia prarasti dešimtis tūkstančių mūsų piliečių. Manome, jog Lietuvai reikia visų jos piliečių, neatsižvelgiant į tai, kur jie gyvena. Neatmetame ir referendumo, tačiau tuo atveju turime siekti pakeisti referendumo sąlygas. O kad jis būtų įgyvendinamas sėkmingai, prašome aukščiausios valdžios pademonstruoti politinę išmintį, valią ir vieningumą“, – teigė PLB valdybos pirmininkė Dalia Henke.

Anot jos, norint, kad referendumas pasisektų, turi būti paskirta atsakinga institucija, skirta pakankamai žmogiškųjų bei finansinių resursų. Referendumas neturi tapti tik PLB galvos skausmu. „Tačiau svarbiausia, kad šie dalykai turi būti padaryti čia ir dabar, nes parengti visuomenę referendumui reikia labai daug laiko“, – pabrėžė PLB valdybos pirmininkė.

Griežtos nuostatos

Šiuo metu dviguba pilietybė leidžiama tik tiems piliečiams, kurie paliko Lietuvą okupacijos laikotarpiu, ir jų palikuonims, tačiau nesuteikiama išvykusiesiems po nepriklausomybės atkūrimo.

KT dar 2013 metais yra išaiškinęs, kad iš esmės tokių asmenų būriui išplėsti reikia Konstitucijos pataisos, o ji gali būti priimta tik referendumu. Pagal Referendumo įstatymą, Konstitucija laikoma pakeista, jei už tai pasisako daugiau kaip pusė piliečių, turinčių rinkimų teisę ir įrašytų į rinkėjų sąrašus. Pagal Konstituciją, referendumą gali skelbti Seimas arba jis gali būti rengiamas surinkus 300 tūkst. piliečių parašų.