Konservatorius ragina ministeriją apsaugoti nuo chaoso
Dėl įtemp­tos si­tua­ci­jos Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jo­je Sei­mo na­rys kon­ser­va­to­rius Vy­tau­tas Ker­na­gis at­vi­ru laiš­ku krei­pė­si į prem­je­rą Sau­lių Skver­ne­lį. Jis ra­gi­na­mas im­tis ly­de­rys­tės dėl mi­nis­te­ri­jo­je vyks­tan­čios reor­ga­ni­za­ci­jos.

V. Kernagio teigimu, Kultūros ministerijoje pertvarka vyksta drastiškai, nėra laikomasi nustatytų terminų, o vadovybė ignoruoja viešosios politikos normas. Taip pat daug klausimų, pasak jo, kelia reorganizacijos neatitikimas su keliais pagrindiniais valstybės tarnybą reglamentuojančiais įstatymais – Viešojo administravimo ir Valstybės tarnybos. Negana to, viceministras Gytis Andriulionis, V. Kubiliaus žodžiais, spalio 18 dieną Seimo Kultūros komiteto posėdyje teigė, jog darbuotojų etatų klausimas bus išspręstas per lapkričio mėnesį, o ministerija susitikimo metu su profsąjungos valdyba pažadėjo, kad darbuotojams atsakymą duos iki lapkričio 15 dienos. Tačiau iki šiol darbuotojai gyvena nežinioje, nes situacija nepaaiškėjo ir sunku prognozuoti, kada pasikeis. „Jūsų Vyriausybė ir valdančioji koalicija darbą pradėjo pažadėdama, kad kultūra taps žymiai svarbesnė valstybės politinio gyvenimo dalis. Kalbėjote apie apleistą kultūros sektorių – nuo šalies kultūros vizijos iki infrastruktūros ir kultūros darbuotojų. Šiandien ministerija valdoma nekreipiant dėmesio nei į elementariausius etikos standartus, nei į teisinę bazę, nei į teisėtus ministerijos darbuotojų lūkesčius. Sutinku, kad reorganizacija Kultūros ministerijoje yra reikalinga. Sutinku, kad reikia kelti tiek darbo kokybę, tiek valstybės tarnybos prestižą. Tačiau tokia reorganizacija, kokia yra vykdoma šiuo metu, prisidės nebent prie dar didesnio chaoso kultūros srityje“, – laiške rašo V. Kernagis.

Seimo Kultūros komiteto narys prašo S. Skvernelį reaguoti, įtikinti kultūros ministrę pradėti reorganizacijos procesą iš naujo – „skaidriai, atidžiau interpretuojant įstatymus ir, svarbiausia, neignoruojant Kultūros ministerijos darbuotojų“.