Konservatorius bus dar vienas Andrius Kubilius
Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) gre­tas ar­ti­miau­siu me­tu pa­pil­dys And­rius Ku­bi­lius – par­ti­jos sen­bu­vio, bu­vu­sio prem­je­ro par­la­men­ta­ro And­riaus Ku­bi­liaus jau­nes­ny­sis sū­nus. 33-erių A. Ku­bi­lius – sos­ti­nės An­ta­kal­nio ra­jo­ne įsi­kū­ru­sio „Sa­pie­gos bis­tro“ vir­tu­vės še­fas.

„Tiktai neketinu valgyti duonos iš politikos. Iš labai arti esu matęs, kaip tai sunku, kiek atima daug energijos“, – LŽ portalui sakė A. Kubilius.

Asmeninio albumo nuotrauka

Asmeninio albumo nuotrauka

Su vertybėmis ir idėjomis, kurias gina TS-LKD, jis sakė užaugęs, todėl, natūralu, kad pasirinko šią organizaciją.

„Būdamas partijos nariu savo poziciją išreikšiu ir kaip pilietis“, – teigė A. Kubilius. Su tėvu dėl sprendimo stoti į TS-LKD jis sakė nesitaręs. „Nuo mažens buvome labai savarankiški ir sprendimus visuomet priimame patys“, – sakė būsimasis konservatorius. Jis turi vyresnį brolį Vytautą Kubilių. Ar ir brolis ketina stoti į TS-LKD, A. Kubilius sakė negalįs pasakyti. „Jis gyvena savo gyvenimą, savo veiksmų mes nederiname“, – aiškino A. Kubilius.

Jis tikino ketinąs būti eiliniu partijos nariu ir planų dalyvauti rinkimuose į Seimą neturįs. „Turiu planų profesinėje srityje, čia tikrai norėčiau daug ką nuveikti. Todėl galiu apsieiti ir be didžiosios politikos“, – sakė A. Kubilius.