Konservatoriui – „valstietės“ Agnės Širinskienės dūris
Sei­mo na­rys kon­ser­va­to­rius Vy­tau­tas Juo­za­pai­tis „vals­tie­tės“ Ag­nės Ši­rins­kie­nės skun­dą par­la­men­to eti­kos sar­gams dėl jo kū­ry­bi­nės veik­los va­di­na kerš­tu už nuo­la­ti­nę kri­ti­ką Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jai bei jos va­do­vams.

Seimo Etikos ir procedūrų komisijai A. Širinskienė pateikė duomenis apie galimą V. Juozapaičio uždarbiavimą Seimo posėdžių metu. Ji nurodė, kad konservatoriaus kelionei į Rygą šių metų birželio 20–21 dienomis dalyvauti Rygos festivalio iškilmingame koncerte ir susitikimuose su Latvijos kultūros veikėjais pritarė Seimo valdyba. Tačiau jos turimais duomenimis, V. Juozapaitis bendradarbiavimo stiprinimo veikla neapsiribojo ir Rygoje vykusiame koncerte už atlygį atliko baritono partiją. Už koncertą jam galimai buvo sumokėta 1100 eurų.

Tačiau A. Širinskienei užkliuvo, kad kaip tik birželio 21 dieną vyko Seimo Kultūros komiteto posėdis, kurį, anot jos, „Rygoje uždarbiaujantis Seimo narys praleido“. „Valstietės“ nuomone, tokia situacija, „kai Seimo narys darbo laiku, tuo metu, kai vyksta posėdžiai, išvažiuoja į užsienį uždarbiauti, nesirūpina savo tiesioginėmis pareigomis, nenurodo Seimo valdybai tikrųjų išvykos tikslų, yra apgailėtina“. „Toks elgesys menkina žmonių pasitikėjimą valstybe, Seimu ir Seimo narių reputacija“, – pastebėjo ji.

V. Juozapaitis LŽ portalui sakė net neabejojąs, kad A. Širinskienės skundas – „valstiečių“ kerštas jam už tai, kad jis nuolat kelia Kultūros ministerijos veiklos negeroves. Pastaruoju metu tas ypač ryšku buvo ministerijai rengiant Nacionalinio operos ir baleto teatro vadovo konkursą.

„A. Širinskienė paskelbė visiems viešai prieinamą informaciją, ji pateikta mano viešųjų ir privačių interesų deklaracijoje. Tačiau kažkodėl tą informaciją mėginama pateikti kaip nusikaltimo faktą. Tai politinė pačių juodžiausių technologijų viešųjų ryšių akcija“, – teigė V. Juozapaitis. Pasak jos, leidimą dalyvauti viename prestižiškiausių Europoje Rygos festivalyje jam davė Seimo valdyba. Dėl to į ją kreipėsi patys festivalio organizatoriai. „Jei ponia A. Širinskienė bent ausies krašteliu būtų girdėjusi, kas yra Carlo Orfo kontata „Carmina burana“, matyt, kitaip kalbėtų. Tai aukščiausio meistriškumo reikalaujantis kūrinys, tik vienetai baritonų ją atlieka“, – sakė V. Juozapaitis. Dėl simbolinės honoraro sumos jis teigė visiškai nesiderėjęs, palikęs tai organizatorių nuožiūrai.

Konservatoriaus teigimu, tiek Konstitucinis Teismas, tiek seimo Teisės departamentas ne kartą yra pabrėžę, kad Konstitucija ir Seimo statutas numato Seimo nario teisę užsiimti kūrybine veikla. „Skirsnyje apie atlyginimą pabrėžiama, kad Seimo narys neturi teisės apgauti jokio atlyginimo, išskyrus už kūrybinę veiklą“, – aiškino parlamentaras. Todėl gautas honoraras – visiškai teisėtas. Pasak politiko, jis deklaruotas, sumokėti visi mokesčiai. „Man darosi nesaugu ir neramu, jaučiu fizinį ir psichologinį spaudimą. Jie nagrinėja mano biografiją,