Konservatorių gretas papildė Arūnas Valinskas jaunesnysis
Tė­vy­nės Są­jun­gos– Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) par­ti­jos na­riu ta­po ži­no­mo pra­mo­gų vers­lo at­sto­vo, te­le­vi­zi­jos lai­dų ve­dė­jo, bu­vu­sio Sei­mo na­rio Arū­no Va­lins­ko sū­nus Arū­nas.

Pasak Seimo TS-LKD frakcijos nario Mykolo Majausko, A. Valinskas yra gyvenęs ir mokęsis Jungtinėje Karalystėje, kur baigė tarptautinių santykių mokslus ir japonų kalbą. „Metus praleidęs Japonijoje, jau kelerius metus savo gyvenimą kuria Lietuvoje. Ir ne bet kaip, o tarnaudamas Lietuvos kariuomenėje. Profesionalus kariškis 2015 metais apdovanotas medaliu „Už tarptautines operacijas“, – savo paskyroje Facebook rašo M. Majauskas. Jis teigia dar atsimenantis laikus, kai teko dirbti su Arūnu Valinsku vyresniuoju. „O štai dabar ir vėl darbuosimės su Arūnu Valinsku“,– džiaugiasi M. Majauskas.