Konservatoriai: Ramūnai Karbauski, leiskit dirbt
Par­la­men­ti­nio ty­ri­mo dėl Lie­tu­vos ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos (LRT) veik­los ko­mi­si­jo­je dir­ban­tys kon­ser­va­to­riai sa­ko, kad Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos pir­mi­nin­kas (LVŽS) Ra­mū­nas Kar­baus­kis truk­do ty­ri­mui.

Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) atstovai LRT veiklą tiriančioje komisijoje Andrius Navickas, Žygimantas Pavilionis ir Agnė Bilotaitė antradienį išplatintame pranešime paragino R. Karbauskį „liautis politizavus LRT tyrimą ir leisti komisijai dirbti“.

R. Karbauskis antradienį pareiškė, kad LRT chaotiškai atsako į Seimo narių klausimus ir tai, jo manymu, rodo „galimą netvarką ir LRT dokumentų tvarkyme“.

„Ramūnas Karbauskis, skelbdamas LRT atsakymus, sąskaitas, sutartis ir kitus dokumentus, labai aktyviai bando paversti tai politiniu šou, asmenine kova prieš LRT. Negana to, R. Karbauskis imperatyviai bando nurodinėti, kaip turėtų dirbti, į ką turėtų kreiptis LRT veiklą tirianti komisija. Nurodinėja, ką turi daryti teisėsaugos institucijos ir imasi kitų akivaizdžių spaudimo veiksmų. Pabrėžiu, kad R. Karbauskis nėra LRT veiklą tiriančios komisijos pirmininkas ar narys, todėl jo aktyvus veikimas gali būti traktuojamas tik kaip spaudimas komisijai“, – teigia komisijos narys A. Navickas.

Pasak parlamentaro, R. Karbauskis, komentuodamas LRT veiklą, kai kuriuos faktus pateikia painiai ir neaiškiai, nors vertinimus dėl sąskaitų, sutarčių ar kitų dokumentų turėtų pateikti ne Seimo narys, o kompetentingi specialistai.

„Visa tai trukdo komisijos darbui, kenkia jos nešališkumui ir gali daryti įtaką komisijos pirmininko ar kai kurių kolegų komisijoje nešališkam faktų vertinimui. Mūsų nuomone, parlamentinis tyrimas privalo būti atliktas visiškai nešališkai, nedarant jam įtakos iš šalies, kad jo rezultatais tikėtų tiek žurnalistų bendruomenė, tiek visa visuomenė“, – teigia A. Navickas.

Seimas baigdamas rudens sesiją sudarė parlamentinę komisiją LRT veiklai tirti. Parlamentarai teigia, kad komisija padės išsiaiškinti, ar nacionalinis transliuotojas tinkamai leidžia biudžeto lėšas.

Kritikai komisijos sudarymą vadina spaudimu žiniasklaidai ir kerštu žurnalistams už keliamus „valstiečiams“ nepatogius klausimus. Komisijos iniciatoriai pabrėžia ketiną aiškintis išskirtinai LRT finansus.

Komisijai pavesta nustatyti, „ar LRT iš prodiuserių ir (ar) iš prodiusavimo paslaugas teikiančių kompanijų perkamų paslaugų kainos atitinka rinkos sąlygas, jei LRT sudaromuose sandoriuose nurodytos kainos laikytinos nepagrįstomis – kokios sandorio kainos laikytinos pagrįstomis vertinant rinkos sąlygas“.

Komisija taip pat aiškinsis, ar LRT valdomo turto (pavyzdžiui, patalpų) nuomos ar kitokio naudojimo kainos atitinka rinkos sąlygas.