Konservatoriai ragina didinti medikų algas
Di­džiau­sia opo­zi­ci­nė Tė­vy­nės są­jun­ga-Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mo­kra­tai (TS-LKD) tei­gia pri­ta­rian­ti Lie­tu­vos me­di­kų są­jū­džio ini­cia­ty­vai pa­si­ra­šy­ti na­cio­na­li­nį su­si­ta­ri­mą, ku­ria­me, be ki­ta ko, bū­tų su­tar­ta dėl svei­ka­tos ap­sau­gos sis­te­mos dar­buo­to­jų at­ly­gi­ni­mų di­di­ni­mo.

Pasak TS-LKD lyderio bei frakcijos Seime seniūno Gabrieliaus Landsbergio, jeigu norime geresnės sveikatos apsaugos sistemos ir kad mūsų gydytojai neemigruotų, turime didinti medikų atlyginimus, kurie šiuo metu yra vieni žemiausių Europos Sąjungoje. „Manau tuo abejojančių yra nedaug. Vis dėl to norėdami pasiekti realių rezultatų, turime ieškoti plataus sutarimo tarp visuomenės ir valdžios, medikų ir pacientų, valdančiųjų partijų ir opozicijos. Todėl stipriai palaikau Lietuvos medikų sąjūdžio iškeltą idėją pasirašyti nacionalinį susitarimą dėl medikų algų didinimo. Mes matome visas galimybes atlyginimus kelti jau nuo sausio 1 dienos“, – teigia G. Landsbergis. Jo žodžiais, TS-LKD frakcijos atstovas Seimo Sveikatos reikalų komitete Antanas Matulas kartu su kitais kolegomis iš opozicijos pateikė siūlymą Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžetui, kuris leistų jau nuo sausio 1 dienos panaudoti PSDF biudžeto rezervo perviršį – daugiau nei 68 mln. eurų – medikų algoms kelti. „Šis siūlymas, kuriam pritaria ir kitos opozicinės frakcijos, galėtų būti diskusijai, kuria siektumėme plataus ir kompleksinio nacionalinio susitarimo, pradžia. Mes esame pasirengę sėsti prie derybų stalo ir ieškoti sutarimo“, – tikina G. Landsbergis.

LŽ vakar jau rašė, kad prieš kelias dienas asociacija tapęs Lietuvos medikų sąjūdis nacionalinį susitarimą paragino pasirašyti iki kitų metų vasario 16-osios, kai bus minimas Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetis. Dokumente siūloma numatyti PSDF formavimo ir skirstymo principus „sveikatos apsaugai palaipsniui grąžinant teisėtai priklausančias lėšas“. Taip pat reikalaujama dešimčiai metų nustatyti sveikatos priežiūros tinklo valdymo principus, įtvirtinti trijų arba penkių regioninių tinklų struktūrą. Lietuvos medikų sąjūdis taip pat siekia, kad nacionaliniu susitarimu būtų apibrėžtas medikų darbo krūvis, laikas, užtikrinta teisė į „orų atlyginimą“. Vienas pagrindinių Lietuvos medikų sąjūdžio reikalavimų – nuo 2018 metų sausio 1 d. 30 proc. padidinti algas visiems medicinos darbuotojams. Tačiau sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga yra sakęs, kad toks reikalavimas yra neįgyvendinamas. Pastaruoju metu Sveikatos apsaugos ministerijoje vyksta medikų profesinių sąjungų ir valdžios atstovų derybos dėl atlyginimų didinimo. A. veryga vakar sakė, kad Vyriausybė vertins tris medikų atlyginimų kėlimo alternatyvas. Kiek jie realūs, bus matyti, kai apskaičiavimus pateiks Finansų ministerija.