Konservatoriai kyla į kovą su komunizmo simbolika: siūlo kurti įstatymą
Kon­ser­va­to­riai Aud­ro­nius Ažu­ba­lis ir Lau­ry­nas Kas­čiū­nas siū­lo įsta­ty­mu įpa­rei­go­ti pa­ša­lin­ti vie­šus ob­jek­tus, ku­rių pa­va­di­ni­mas ar tu­ri­nys pro­pa­guo­ja ko­mu­niz­mą ar ki­tą to­ta­li­ta­ri­nę sant­var­ką.

Parlamentarai dėl to siūlo priimti atskirą Draudimo propaguoti komunizmą arba kitą totalitarinę santvarką viešuosiuose objektuose įstatymą.

„Mes aiškiai norime savo įstatymu reglamentuoti, kad įvairūs viešieji objektai, kurių pavadinimai ar turinys propaguoja komunizmą, turi būti arba nuimti, arba pakeisti. Tokių objektų Lietuvoje yra užsilikusių apie 150–160, to komunistinio įšalo“, – spaudos konferencijoje Seime pristatydamas projektą sakė L. Kasčiūnas.

Pagal projektą, įstatymas būtų taikomas viešojo naudojimo objektams, erdvėms, renginiams ir įvykiams ir aprėptų pastatus, paminklus, memorialines lentas, gatves, aikštes,skverus, taip pat vardines premijas, konkursus ir panašiai.

Viešųjų objektų, propaguojančių komunizmą, sąrašą sudarytų Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centras, o tvirtintų Vyriausybė.

„Iki šiol viskas buvo palikta savivaldybėms, buvo decentralizuota, manau, atėjo laikas visa tai centralizuoti, aiškiai paskirti ekspertinę instituciją, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centą, būtent šis centras turėtų pateikti sąrašų tų objektų, ir duoti tvirtinti Vyriausybei“, – sakė L. Kasčiūnas.

Iniciatoriai siūlo, kad įstatymas įsigaliotų nuo 2018 metų liepos.