Konservatoriai kurs nepriklausomą etikos komisiją
Šeš­ta­die­nį Kau­ne vyks­tan­čia­me Tė­vy­nės są­jun­gos – Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) ta­ry­bos po­sė­dy­je ini­ci­juo­tas ne­prik­lau­so­mos par­ti­jos eti­kos ko­mi­si­jos kū­ri­mas.

„Nepriklausoma – tai labai svarbus žodis – tai reiškia, kad gali būti, kad vadovauja komisijai visuomenės autoritetas. Įsivaizduokime, kad partija prašo paslaugos iš žmogaus, kuris nėra partietis, jis yra arbitras. Jei partija pati save vertina, galima dvejoti, ar tai objektyvu“, – kalbėjo partijos pirmininkas Gabrielius Landsbergis.

Šeštadienį konservatoriai pritarė tokio proceso inicijavimui. Pasak partijos pirmininko, ekspertų iš šono priimtas sprendimas būtų svarus visuomenės akyse, taip būtų išvengta interesų konflikto, sprendžiant dėl gerai pažįstamų partiečių galimų nusižengimų.

Tai, konservatorių teigimu, padėtų išteisinti ir tuos partiečius, kurie viešumoje apkaltinami neteisingai.

Taip pat konservatoriai ruošiasi sukurti etikos kodeksą.

Tarybai pritarus įstatų keitimui siekiant inicijuoti šiuos pokyčius, partijos skyriuose prasidės diskusijos dėl konkrečių dokumentų ir jų nuostatų. Jie turėtų būti patvirtinti kitame tarybos posėdyje.

Šią idėją G. Landsbergis iškėlė po skandalo dėl Seimo nario Mykolo Majausko galimo netinkamo seksualinio elgesio.