Komisija siūlo panaikinti Seimo nario Naglio Puteikio imunitetą
Lai­ki­no­ji ko­mi­si­ja siū­lo Sei­mui pa­nai­kin­ti „vals­tie­čių“ frak­ci­jos na­rio Nag­lio Pu­tei­kio im­uni­te­tą, kad jis ga­lė­tų sto­ti prieš teis­mą pri­va­taus kal­ti­ni­mo by­lo­je.

Tokį sprendimą komisija priėmė antradienį išklausiusi prokuratūros atstovus ir patį N.Puteikį.

Sprendimą dėl šio Seimo nario teisinės neliečiamybės panaikinimo turi priims visas Seimas. Už tai privalo balsuoti ne mažiau kaip 71 parlamentaras.

Seimas praėjusios kadencijos pabaigoje jau nagrinėjo tokį prokuratūros prašymą, tačiau tuomet Seimo nariai nesutiko leisti parlamentarą patraukti baudžiamojon atsakomybėn. Prokuratūra analogišką prašymą pateikė ir naujos kadencijos Seimui.

Panaikinti Seimo nario imunitetą prašo Vilniaus apygardos teismas, nagrinėjantis šmeižto bylą. N.Puteikį šmeižtu kaltina Kristina Apanavičiūtė-Sulikienė, teigdama, kad prieš kelerius metus savaitraštyje „Laisvas laikraštis“ Seimo narys apšmeižė jos tėvą ir sumenkino jos pačios reputaciją.

K.Apanavičiūtė-Sulikienė šmeižiančia informacija laiko 2012 metais leidinyje publikuotus teiginius, kad pareiškėjos tėvas „apsišvietęs“ KGB agentas“; taip pat, kad laikraštis „Karštas komentaras“, kuriame ji dirbo, neva per prezidentės patarėją įtakojamas Valstybės saugumo departamento.

N.Puteikis neigia savo kaltę ir tvirtina, kad laikraštyje buvo neteisingai pacituotas.

Pagal Konstituciją, Seimo narys be parlamento sutikimo negali būti traukiamas baudžiamojon atsakomybėn, suimamas, negali būti kitaip suvaržoma jo laisvė.