Kokios bus NSGK išvados dėl įtakos politikams
Sei­mo Na­cio­na­li­nis sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­tas (NSGK) tre­čia­die­nį pla­nuo­ja pa­tvir­tin­ti dau­giau nei pus­me­tį tru­ku­sio par­la­men­ti­nio ty­ri­mo dėl ne­tei­sė­to po­vei­kio vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­joms ir po­li­ti­kams iš­va­dą.

„Bus baigiamasis etapas galutinai susitariant dėl išvadų formuluočių, taip pat dėl pasiūlymų tiek Seimui, tiek Vyriausybei, tiek kitoms institucijoms, o ką gi daryti, kad visuomenė galėtų išvengti tų problemų, kurios paaiškėjo“, – posėdžio išvakarėse žurnalistams sakė NSGK pirmininkas „valstietis“ Vytautas Bakas.

Tvirtinti išvadas Seimo komitetas numato visą dieną, po posėdžio planuojama surengti spaudos konferenciją.

Praėjusių metų spalio viduryje parlamentas pavedė NSGK atlikti parlamentinį tyrimą dėl asmenų, verslo subjektų ir kitų interesų grupių galimo neteisėto poveikio valstybės institucijoms priimant sprendimus ir galimos neteisėtos įtakos politiniams procesams.

Pasak V. Bako, komitetas tyrė kelių verslo grupių bandymus daryti poveikį politinei sistemai.

Dalis tyrimo medžiagos išslaptinta. NSGK nariai spręs, ar ją pridėti prie išvados teksto, ar ne. Pati išvada remsis ir viešais, ir įslaptintais duomenimis.

Dar nebaigus parlamentinio tyrimo paviešinta dalis išslaptintos Valstybės saugumo departamento (VSD) Seimo komitetui skirtos medžiagos. Joje teigiama, kad koncernas „MG Baltic“ mėgino paveikti įvairius pareigūnus ir politikus dėl sau naudingų sprendimų įvairiose srityse, o 2006 metais įsteigtas Liberalų sąjūdis buvo šio koncerno ilgalaikis politinis projektas, kontroliuojamas koncerno vadovų.

VSD medžiagoje teigiama, kad žurnalistas Tomas Dapkus, būdamas verslo koncerno „MG Baltic“ vadovų tarpininku, užsiėmė šantažo požymių turinčia veikla. Jis ir buvęs koncerno viceprezidentas Raimondas Kurlianskis įvardyti kaip pagrindiniai veikėjai siekiant padaryti įtaką statybų ir infrastruktūros projektams Teisingumo ministerijai pavaldžiose institucijose, Kalėjimų departamente, Registrų centre, kt.

VSD vadovo rašte nurodoma, kad koncerno atstovų veikimas kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, nes gali destabilizuoti demokratinę politinę sistemą.

Ir koncernas, ir žurnalistas T. Dapkus paviešintą informaciją neigia,