Ko nori prezidentė Dalia Grybauskaitė 2018 metais?
Po­li­ti­co.eu pa­klau­sė Eu­ro­pos ly­de­rių, ko­kie bu­vo 2017 me­tai ir ko šie ti­ki­si iš at­ei­nan­čių 2018 me­tų. Tarp jų bu­vo ir Lie­tu­vos pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė. 

Lietuvos prezidentė D. Grybauskaitė sakė, kad 2017 metais ji suprato, jog vienybė yra jėga. „Kartu mes galime įveikti visas kliūtis – tebūnie tai Zapad2017, Brexit ar nekontroliuojama migracija“, – sakė prezidentė.

Politico.eu taip pat paklausė, kas buvo „aukščiausias 2017 metų taškas“? Pasak D.Grybauskaitės, tai buvo Rusijos Zapad2017 pratybos, kuomet Lietuva stovėjo greta savo sąjungininkų. Net 23 NATO šalių buvimas (karinių pajėgų) regione, bent 9 iš jų – Lietuvoje, garantavo patikimą atgrasymą, kuris būtinas regioniniam ir transatlantiniam saugumui.

Sunkiausias momentas 2017 metais prezidentei buvo suvokimas, kad net XXI amžiuje rytinė kaimynė vis dar repetuoja karinius scenarijus prieš Vakarus.

Atsakinėdama į Politico.eu klausimus D. Grybauskaitė pripažino, kad nežiūri televizijos ir filmų, nes neturi daug laiko.

Europos Sąjungą mūsų prezidentė apibūdino trimis žodžiais:užtikrinta, gebanti greit atsigauti, darbšti. Prezidentė kitais metais norėtų turėti daugiau kantrybės, o 2018 metais tikisi daugiau aiškumo, stabilumo ir pozityvumo.