Kinijos grasinimai dėl Tibeto lyderio vizito nustebino
Po Ki­ni­jos am­ba­sa­dos Lie­tu­vo­je par­eiš­ki­mo esą Da­lai La­mos XIV vi­zi­tas Vil­niu­je ga­li pa­kenk­ti Lie­tu­vos ir Ki­ni­jos san­ty­kiams, Ti­be­to dva­si­nio ly­de­rio ke­lio­nės Lie­tu­vo­je or­ga­ni­za­to­riai VšĮ „Ti­be­to na­mai“ dar kar­tą pa­brė­žia, kad bir­že­lio 13–14 d. vyk­sian­ti vieš­na­gė yra par­em­ta tik ge­ra va­lia ir ne­tu­ri jo­kio po­li­ti­nio tiks­lo.

Nors ne vieną dešimtmetį Dalai Lama XIV buvo Tibeto vyriausybės tremtyje vadovu, 2011 metų kovo mėn. politinio Tibeto vadovo pareigų jis atsisakė. Nuo to laiko po pasaulį Jo Šventenybė keliauja tik kaip humanistas, Nobelio taikos premijos laureatas, rašoma pranešime spaudai.

„Dar balandį paskelbus apie Jo Šventenybės Dalai Lamos XIV vizitą šalyje, kilo didžiulis visuomenės susidomėjimas. Kai pateikėme detalesnės informacijos apie jo viešnagę šalyje, paskaitas „Siemens“ arenoje ir Vilniaus universitete, kilo ažiotažas socialiniuose tinkluose, žmonės puolė žymėti savo dalyvavimą, ieškoti bilietų. Toks aktyvumas rodo, koks Dalai Lama XIV laukiamas mūsų šalyje“, – sako VšĮ „Tibeto namai“ atstovė Rūta Norkutė.

Viešnagės sostinėje metu Dalai Lama XIV surengs keletą susitikimų su vilniečiais ir sostinės svečiais. Birželio 14 d. Vilniaus „Siemens“ arenoje jis skaitys paskaitą „Laimės menas“. Paskaitos organizatoriai tikina, kad ši paskaita niekaip nesusijusi su politiniais dalykais ir neturi politinio atspalvio, taip pat niekam nekelia jokios grėsmės. Toks pat draugiškas, geranoriškas ir politiškai neutralus bus ir diena anksčiau vyksiantis dvasinio lyderio susitikimas su akademine bendruomene Vilniaus universitete, kur jis skaitys paskaitą apie žmogiškąsias vertybes švietime.

Be to, šiuo vizitu viena šviesiausių ir charizmatiškiausių asmenybių pasaulyje nori pasveikinti Lietuvą ir šalies gyventojus su valstybingumo šimtmečiu.

Lietuvai svarbiausiomis akimirkomis Dalai Lama XIV visuomet buvo šalia ir reiškė palaikymą. Glaudūs ryšiai tarp Tibeto dvasinio lyderio ir Lietuvos užsimezgė dar 1990 m., kai Lietuva atkūrė nepriklausomybę. Dalai Lama buvo pirmasis politikas-dvasinis lyderis, pasveikinęs Lietuvą su Nepriklausomybės paskelbimu. Sveikinimo telegramą jis atsiuntė jau balandžio 3 d. Dar po kiek daugiau nei metų Lietuvą jis sveikino jau iš LR Seimo tribūnos.

Lietuvoje Dalai Lama XIV jau lankėsi net tris kartus: 1991, 2001 ir 2013 metais.