Kęstutis Pūkas tiesos ieškos Strasbūre
Par­la­men­ta­ras Kęs­tu­tis Pū­kas Kons­ti­tu­ci­nio Teis­mo (KT) spren­di­mą dėl su­lau­žy­tos prie­sai­kos va­di­na ne­tei­sin­gu ir ke­ti­na skųs­tis Eu­ro­pos Žmo­gaus Tei­sių Teis­mui (EŽTT).

Tokia teismo išvada leidžia tęsti parlamentaro atžvilgiu pradėtą apkaltos procedūrą.

Ieškos teisingumo

„Blogai vertinu, manau, jis neteisingas yra. Jeigu aš nesu padaręs jokio nusikaltimo, apkaltinti, kad aš pažeidžiau Konstituciją, sulaužiau priesaiką... Teismas siekė populiarumo, pagal didelį skandalą, kuris buvo padarytas, bet pagrindo nėra“, – antradienį žurnalistams Seime sakė K. Pūkas.

„Aš kreipsiuosi į Strasbūrą, Europos Žmogaus Teisių Teismą, ieškosime teisingumo“, – pridūrė Seimo narys.

Pats parlamentaras sako dar nesąs apsisprendęs, ar atsisakyti mandato iki balsavimo dėl jo panaikinimo.

„Nežinau, pažiūrėsiu, aš nieko nesu padaręs, aš neturėčiau trauktis, bet pažiūrėsiu, kokia situacija“, – sakė kaltinimus priekabiavimu neigiantis parlamentaras.

Balsuos „Už“

Premjeras Saulius Skvernelis sako, kad balsuos už parlamentaro Kęstučio Pūko mandato panaikinimą, ir mano, kad kiti Seimo nariai elgsis analogiškai.

„Aš manau, kad net diskusijų nėra (kaip balsuoti – BNS). Aš manau, kiekvienas žmogus jau apsisprendęs, ir nereikia jokų argumentų ir motyvų papildomų. Aš balsuosiu, kad Seimo narys toks nelabai gali būti ir atstovauti rinkėjams Seime“, – antradienį žurnalistams Seime sakė S. Skvernelis.

Teismui padarius išvadą, kad asmens, kuriam pradėta apkaltos byla, konkretūs veiksmai prieštarauja Konstitucijai, Seimas balsuoja, ar panaikinti Seimo nario mandatą. Tam, kad mandatas būtų panaikintas, už tai turi balsuoti ne mažiau kaip 85 parlamentarai.

Seimas dar gegužę kreipėsi į KT išvados dėl K. Pūko veiksmų, tačiau procesas strigo dėl Seimo nario ilgalaikės ligos.

Seimo specialioji komisija yra konstatavusi, kad K. Pūkas neetišku elgesiu diskreditavo valstybės ir Seimo autoritetą, nes bendraudamas su jo padėjėja dirbusia bei Seimo nario padėjėjo-sekretoriaus darbo vietos siekiančiomis merginomis veiksmais, žodžiais, neverbaline kūno kalba pažemino kandidačių orumą, diskriminavo jas dėl socialinės padėties.

Gruodžio 5 dieną Seimas panaikino K. Pūko teisinę neliečiamybę, kad prokurorai galėtų jam pateikti įtarimus galimo seksualinio priekabiavimo ir ginklo laikymo taisyklių pažeidimo.