Kęstutis Glaveckas: „Buvo elgiamasi kaip kunigų seminarijoje“
Šeš­tą ka­den­ci­ją Sei­me dir­ban­tis Li­be­ra­lų są­jū­džio frak­ci­jos na­rys Kęs­tu­tis Gla­vec­kas vie­nas tų, ku­rio įvaiz­džio pra­dė­ta vie­šin­ti po­li­ti­kų bei vers­li­nin­kų ry­šius at­sklei­džian­ti me­džia­ga ne­su­ga­di­no. Aiš­kė­ja, kad ki­taip nei kai ku­rie bu­vę li­be­ra­lų ly­de­riai, K. Gla­vec­kas į po­li­ti­nės ko­rup­ci­jos vo­ra­tink­lį įsi­pai­nio­jęs ne­bu­vo.

69-erių Nepriklausomybės akto signataras neslėpė, kad paviešinti buvusių kolegų užmojai jį gerokai nustebino. Siūlymų prisidėti prie tokios „veiklos“ politikas sakė niekada nesulaukdavęs, nes visi puikiai žinojo jo kietą būdą. K. Glaveckas tikino visuomet turėjęs ir turįs savo nuomonę, kurią pakeisti gali tik nenuginčijamų argumentų įtikintas. Galbūt todėl paviešintuose „MG Baltic“ atstovų pokalbiuose su buvusiais Liberalų sąjūdžio lyderiais, kitais politikais K. Glaveckas vadinamas „nepatogiu“ žmogumi. Teisiamųjų suole atsidūrusių savo buvusių bendražygių Seimo narys teigė per daug griežtai nesmerkiąs, nes šie, anot jo, jau ir taip „psichologiškai sušaudyti“.

– Ar frakcijos vadovai kada nors prašydavo jūsų palaikyti, balsuoti už vieną ar kitą projektą?

– Niekada neprašydavo, nes žinojo, kad aš savo nuomonės nekeisčiau. Dažniausiai į Seimą buvau išrenkamas vienmandatėje apygardoje, todėl jaučiausi pakankamai autonomiškas. Be to, aš ne tas, kurį, kaip kokį plasteliną, galima būtų paspausti. Tačiau aš pats tikrai nejaučiau, kad esu nepatogus, tiesiog visada sakiau tą, ką galvoju. O kad kai kurie dalykai buvo siūlomi ir daroma neprotingai, buvo akivaizdu. Ir tai buvo ne tik Liberalų Sąjūdžio bėda. Mano akimis, ir dabar netrūksta balsavimų, kai balsuojama ne dėl rezultato. Žinoma, pastaruoju metu tokių dalykų sumažėjo, nes tas skaidrumas ir viešumas smarkiai apdaužė rankas.

– Ar jus asmeniškai nustebino įvairių šaltinių atskleisti frakcijos kolegų veiklos mastai?

– Taip. Nemaniau, kad galėjo būti taip piktnaudžiaujama. Bet aš į tuos tinklus nebuvau įtrauktas. Tiesiog niekas tiesiai niekuomet nesakydavo, kad balsuojant reikia atidirbti už gautų kyšį. Buvo elgiamasi kaip kunigų seminarijoje, o paskui pasirodė, kad po sutana slypi šėtonas.

– O šią kadenciją tokių žaidimų nebuvo?

– Galiu atsakyti tik už save, ne už kitus. Tačiau tikiu, kad didžioji dauguma frakcijos kolegų stengiasi daryti gerus darbus.

– Ar jūsų nestebina, kad Gintaras Steponavičius vis dar yra Seimo narys. Kitas, išaiškėjus tokiems faktams, seniai mandatą būtų padėjęs?

– Šiame pasaulyje manę apskritai mažai kas stebina. Čia jo pasirinkimas. Žmogus suaugęs, protingas, išsilavinęs, brangus Lietuvai – ta prasme, kad į jį investuota labai daug pinigų. Mėginau paskaičiuoti, tai mažiausiai milijonas eurų į jo mokslus investuota. Todėl man labai gaila, kad taip nutiko. O moralizavimu tikrai neužsiimsiu. Auklėtojas turi būti pats išauklėtas. Negaliu kitų versti išsakyti savo nuodėmes.

– Ar matote save Liberalų sąjūdyje?

– Esu ir liksiu liberalas. Tokia jau mano ideologija, kaip be laisvė idėjos išsiverstume. Dabar liberalizmas visame pasaulyje paverstas atpirkimo ožiu. Bet visada žmogaus laisvė, ekonomikos laisvė bus vertybė. O dėl pasaulio problemų lygiai taip pat galime kaltinti ir visas kitas ideologines kryptis. Tiktai nežadu išstoti iš Liberalų sąjūdžio, jei jaunimas sutars jį transformuoti, kiek leis jėgos, padėsiu ir palaikysiu. Niekur kitur kelti sparnų nežadu. Manau, kad ta generacija, kuri ateina, tikrai ras išeitį. Čia – ne pasaulio pabaiga. Žinoma, metų, šios Seimo kadencijos laikotarpiu gal ir problema. Manau, kad tai bus didelė pamoka politikams. Duok Dieve, kad nesubyrėtų partijos. Nes liberalų byrėjimas gali iššaukti grandininę reakciją. Vaizdžiai sakant, dabar tik viena partija liko valdžioje, visos kitos – teisiamųjų suole. Tokia situacija nėra normali. Be politinės demokratijos, partinės sistemos mes galime turėti labai daug bėdų. Bet aš optimistas.

– Kokią prognozuotumėte šios politinės bylos baigtį?

– Paprastai tokios bylos lyginamos su mažu lietumi iš didelio debesies. Moraline ir psichologine prasme tie žmonės jau „sušaudyti“, jie padarė klaidų, kurios nesuteikia šanso grįžti atgal. Aš pats į juos žiūriu atlaidžiau – juk jie nepardavė tėvynės. Man nepatinka, ką jie darė, bet aš nesu teisėjas. O dėl partijos sužlugdymo, tai nereikia ieškoti vieno atpirkimo ožio.

– Esate patyręs politikas. Ar pats iš šios istorijos dar turite ko pasimokyti, padaryti išvadą?

– Galiu, bet, bijau, kad nuo mano išvados mažai kas keisis. Čia kaip vienos skruzdės bruzdėjimas – ji gali daryti ką nori, bet viso skruzdėlyno nepaveiks. Daug čia galima būtų kalbėti – apie mūsų visuomenės gyvenimą, mūsų baimes, pykčius. Baigdamas norėčiau pasakyti ką nors pozityvaus – iš visų padėčių galima rasti išeitį. Galiausiai pasirodo, kad ne viskas taip jau blogai, kaip atrodo.

Iš portalo „Delfi“ skelbiamos ikiteisminio tyrimo medžiagos matyti, kad tuometiniams liberalų lyderiams, palaikiusiems glaudžius santykius su „MG Baltic“ atstovais, bene didžiausia „rakštis“ buvo Liberalų sąjūdžio frakcijos narys Kęstutis Glaveckas. Kai 2015 metų lapkritį buvo svarstomas frakcijos nario Šarūno Gustainio pateiktas Vartojimo kreditų įstatymo pataisų projektas, būtent K. Glaveckas pasipriešino partijos lyderiams ir pareiškė, kad už tai nebalsuos.