Kęstučio Pūko byla dėl seksualinio priekabiavimo – teisme už uždarų durų
Vil­niaus apy­gar­dos teis­mas pir­ma­die­nį pra­dė­jo nag­ri­nė­ti bau­džia­mą­ją by­lą, ku­rio­je bu­vęs Sei­mo na­rys Kęs­tu­tis Pū­kas kal­ti­na­mas dėl sek­sua­li­nio prie­ka­bia­vi­mo ir dėl šau­na­mo­jo gink­lo lai­ky­mo tai­syk­lių pa­žei­di­mo.

Kaltinamojo advokatė Aušra Ručienė prieš posėdį BNS sakė, kad teismo posėdis vyks už uždarų durų. Į teismą yra atvykęs K. Pūkas. Jo pavardė viešai kaltinamųjų sąraše neskelbiama.

K. Pūkas savo bylos BNS nekomentavo.

„Dabar buvo trumpa pertraukėlė, gal vėliau“, – BNS sakė jis.

Ikiteisminis tyrimas dėl seksualinio priekabiavimo pradėtas 2017 metų kovo mėnesį. Jį atliekant nustatyta, kad pernai būdamas Seimo nariu K. Pūkas kelis mėnesius galėjo priekabiauti prie pagal tarnybą ar kitaip priklausomų asmenų.

Tyrimo duomenimis, keturi nukentėjusieji patyrė tyčia daromą psichologinį spaudimą, seksualinio pobūdžio užuominas, įžūlius, gašlius pasiūlymus, žeminimą bei įžeidimus siekiant seksualinio bendravimo ir pasitenkinimo.

Pasak prokuratūros, toks elgesys su pagal tarnybą ir kitaip priklausomais asmenimis vertintinas kaip priekabiavimas, siekiant seksualinio bendravimo ir pasitenkinimo, yra pažeidžiantis kito asmens seksualinio apsisprendimo laisvę bei žeminantis nukentėjusiųjų garbę ir orumą.

K. Pūkas taip pat teisiamas dėl netinkamo ginklo laikymo. Pareigūnai sako, kad nuo 2016 metų pabaigos iki 2017 metų vasario mėnesio pradžios K. Pūkas, laikydamas teisėtai įsigytą šaunamąjį ginklą bei šaudmenis seife darbo patalpose Seime neužtikrino tinkamo šio ginklo ir šaudmenų saugumo. Tuo galėjo būti pažeistos šaunamojo ginklo bei šaudmenų laikymo taisyklės ir dėl to sudarytos sąlygos kitam asmeniui neteisėtai pasinaudoti šaunamuoju ginklu.

Už šių baudžiamųjų nusižengimų padarymą Baudžiamasis kodeksas numato alternatyvias bausmes – baudą arba laisvės apribojimą, arba areštą.

K. Pūkas iš Seimo atsistatydino šių metų sausį prieš pat balsavimą dėl jo mandato panaikinimo. Konstitucinis Teismas paskelbė, kad jis pažeidė Konstituciją priekabiaudamas prie padėjėjų ir jomis pretendavusių tapti merginų.