Kęstučio Pūko advokatės atostogos trukdo ikiteisminiam tyrimui
Dėl Kęs­tu­čio Pū­ko ad­vo­ka­tės at­os­to­gų strin­ga ir iki­teis­mi­nis ty­ri­mas, ku­ria­me bu­vu­siam po­li­ti­kui par­eikš­ti įta­ri­mai dėl sek­sua­li­nio prie­ka­bia­vi­mo ir ne­tin­ka­mo gink­lo lai­ky­mo – pro­ku­ra­tū­ra ne­ga­li apk­laus­ti pa­ties įta­ria­mo­jo. Pa­gal įsta­ty­mą apk­lau­so­je tu­ri da­ly­vau­ti įta­ria­mo­jo gy­nė­jas.

„Mums reikalinga atlikti K. Pūko apklausą. Mes apklausos atlikti negalime, nes jis pageidauja gynėjos, kuri yra išvykusi, dėl to ir neatliekame šių veiksmų. Kol kas nėra pagrindo objektyviai patvirtinti, kad yra specialiai vilkinamas tyrimas – žmogus pateikė dokumentus, kad atostogauja. Laukiame jos sugrįžtant. Matysim, kaip procesas vyksta toliau, tada ir spręsim. Ne, nebuvo derintos (atostogos – BNS). Ji mums pranešė, kada, pranešė“,– BNS antradienį sakė K. Pūko ikiteisminiam tyrimui vadovaujanti prokurorė Agnė Stankevičiūtė.

Pernai gruodžio 22 dieną Vilniaus apylinkės prokuratūroje tuometiniam Seimo nariui K. Pūkui buvo pareikšti įtarimai dėl seksualinio priekabiavimo ir šaunamojo ginklo ir šaudmenų laikymo taisyklių pažeidimo.

„Jis susipažino su įtarimu, atsisakė duoti parodymus, kol susipažins ir pasirengs apklausai“, – sakė prokurorė. Pasak jos, K. Pūkas nesakė kategoriškai,kad tikrai niekada neduos parodymų. Kaip įprasta, įtariamieji susipažįsta su pateiktų įtarimų tyriniu ir apsisprendžia dėl parodymų davimo.

Pagal įstatymą apklausos metu asmuo turi teisę turėti gynėją.

Prokurorė A. Stankevičiūtė sakė, kad bylos tyrimas užtruko, tačiau ne dėl prokuratūros kaltės.

K. Pūkas anksčiau yra prašęs jo mandato panaikinimo klausimą Seime atidėti, į užsienį išvykus jo advokatei.

Seimas nusprendė, kad advokatė A. Ručienė apie posėdį žinojo iš anksto, tad jos išvyka į Argentiną nelaikytina svarbia priežastimi atidėti klausimą.

K. Pūkas paskelbė atsistatydinantis Seimui pradėjus svarstyti jo apkaltą. Politikas šį žingsnį žengė prieš pat planuotą balsavimą dėl jo mandato panaikinimo.

Parlamentaras sakė atsistatydinantis, nes neužtikrinama jo teisė į gynybą. Seimas nusprendė jo mandato panaikinimo klausimą svarstyti be advokatės.

Pirmadienį Vyriausiojo rinkimų komisija (VRK) pranešė gavusi K. Pūko bei jo advokatės A. Ručienės prašymą atidėti klausimo svarstymą dėl advokatės išvykos į užsienį, tačiau nuspręsta prašymų netenkinti.