Kelte „Kaunas seaways“ vasarą aptikti nelegalai išskraidinti namo
Šian­dien (lap­kri­čio 3 d.) pa­sku­ti­niai 2 iš 12 mig­ran­tų, tris mė­ne­sius pra­lei­du­sių kom­pa­ni­jos DFDS lai­ve „Kau­nas Sea­ways“, plau­kio­jan­čia­me Juo­do­jo­je jū­ro­je, bu­vo iš­skrai­din­ti at­gal į sa­vo gim­tą­sias ša­lis iš Ode­sos ir Tur­ki­jos oro uos­tų. 6 mig­ran­tai bu­vo iš­siųs­ti na­mo į Al­žy­rą spa­lio 29-ąją, 6 mig­ran­tai grą­žin­ti į Ma­ro­ką pa­sta­ro­sio­mis die­no­mis.

Migrantai, kurie į laivą pateko pasislėpę priekabose su prekėmis iš Turkijos, laive išbuvo nuo liepos 27 dienos, nes nė viena šalis nenorėjo jų priimti. Jie buvo apgyvendinti laivo kajutėse ir saugomi apsaugos darbuotojų dėl jų pačių, keleivių ir įgulos saugumo.

„Išties, situacija buvo neeilinė: su neteisėtų migrantų problema AB DFDS Seaways susidūrė pirmą kartą. Labai džiaugiuosi, kad pagaliau visa tai pavyko išspręsti“, – sakė bendrovės vykdomasis direktorius Jonas Nazarovas.

„Nuoširdžiai dėkoju už paramą ir palaikymą Ukrainos institucijoms, Lietuvos užsienio reikalų ministerijai, Danijos ambasadai Lietuvoje, Lietuvos ir Danijos ambasadoms Ukrainoje, Turkijoje, Alžyre ir Maroke. Jų geranoriškumas ir diplomatinės pastangos padėjo išspręsti šią sudėtingą situaciją. Didžiuojuosi kelto „Kaunas Seaways“ įgula, kuri pademonstravo nepaprastą kantrybę, supratimą ir profesionalumą, užtikrinant nepertraukiamą ir sklandų laivo darbą visus tuos tirs mėnesius. Manau, kad migrantai nusipelnė gyventi savo įprastą gyvenimą gimtosiose šalyse, o ne plaukioti mūsų laivu ištisas savaites“, – pridėjo Jonas Nazarovas.

„Kaunas Seaways“, plaukiojantis su Lietuvos vėliava, gabena krovinius ir keleivius laivybos kompanijai „Ukrferry“ tarp Haidarpašos Stambule ir Černomorsko prie Odesos Ukrainoje.