Kelininkai nebaigė asfaltuoti kelių – oro sąlygos buvo nepalankios
Ke­li­nin­kai tei­gia, kad dėl ne­pa­lan­kių oro są­ly­gų da­lis žvyr­ke­lių as­fal­ta­vi­mo dar­bų ne­bu­vo už­baig­ti iki in­for­ma­ci­niuo­se sten­duo­se nu­ro­dy­tų dar­bų at­li­ki­mo ter­mi­no pa­bai­gos.

Lietuvos automobilių kelių direkcija informuoja, kad, esant palankioms oro sąlygoms, iki metų pabaigos planuojama baigti asfaltuoti 412 kilometrų žvyrkeli. Likusieji ruožai bus baigti asfaltuoti iki 2018 m. II ketvirčio.

Iki darbų užbaigimo pabaigos rangovas yra įpareigotas atlikti kelio priežiūros darbus, užtikrinti tinkamas pravažiavimo sąlygas ir saugumą kelyje.

Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos duomenimis, skirtinguose Lietuvos regionuose spalio mėnesį kritulių nuokrypis nuo standartinės klimato normos buvo nuo 175 iki 459 proc. Visoje Lietuvoje dėl iškritusio didelio kritulių kiekio buvo paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija.