Keičiamas ilgametis profesinių sąjungų konfederacijos vadovas Artūras Černiauskas
Lie­tu­vos pro­fe­si­nių są­jun­gų kon­fe­de­ra­ci­jos (LPSK) nau­ją­ja va­do­ve su­va­žia­vi­me penk­ta­die­nį ket­ve­riems me­tams iš­rink­ta In­ga Ru­gi­nie­nė.

Dabartinė Lietuvos miško ir miško pramonės darbuotojų profesinių sąjungų federacijos vadovė LPSK pirmininko poste pakeis ilgametį vadovą Artūrą Černiauską.

Kaip BNS patvirtino Lietuvos profesinių sąjungų sekretoriatas, 29 šakų profesines sąjungas vienijanti organizacija taip pat ketverių metų kadencijai generaline sekretore perrinko šias pareigas iki šiol ėjusią Janiną Motuizienę.

LPSK vadovybę rinko per 150 delegatų, kuriuos paskyrė profesinės sąjungos.

A. Černiauskas LPSK vadovavo nuo 2005 metų.