Kauno Nemuno saloje vyks „Laisvės piknikas“
Šeš­ta­die­nį Ne­mu­no sa­lo­je Kau­ne vyks idė­jų fes­ti­va­lis „Lais­vės pik­ni­kas“: jo prog­ra­mo­je nu­ma­ty­tos dis­ku­si­jos su po­li­ti­kais ir vi­suo­me­nės vei­kė­jais, ren­gi­ny­je lan­ky­sis ir pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė.

„Laisvės piknikas“ pirmą kartą surengtas pernai. Jo idėja kilo po to, kai žurnalistui Andriui Tapinui buvo atsisakyta leisti susitikti su Kauno rajono bendruomene. A.Stulginskio universitete vykęs renginys sulaikė didelio palaikymo, jame, organizatorių skaičiavimais, apsilankė apie 10 tūkst. žmonių, koncertavo žymūs Lietuvos atlikėjai.

Šiemet „Laisvės piknike“ vyks susitikimai su ekonomistais, politikais, visuomenės veikėjais bei savo srities ekspertais, bus diskutuojama aktualiomis temomis.

Pasak organizatorių, renginio tikslas – nubrėžti konkrečias gaires, ką kiekvienas iš mūsų gali padaryti per artimiausius metus, kad valstybė ir jos piliečiai gyventų geriau. Geriausias idėjas po renginio žadama sudėti į vieną leidinį.