Karoblis: CŽV kalėjimų skandalas JAV ir Lietuvos kariškių draugystės nepaveikė
Eu­ro­pos Žmo­gaus Tei­sių Teis­mo (EŽTT) iš­va­da, kad Lie­tu­vo­je vei­kė JAV Cen­tri­nės žval­gy­bos val­dy­bos (CŽV) ka­lė­ji­mas ir Lie­tu­va tu­ri iš­mo­kė­ti kom­pen­sa­ci­ją ten ka­lin­tam pa­les­ti­nie­čiui, nie­kaip ne­pa­vei­kė Lie­tu­vos ir JAV ka­riuo­me­nės san­ty­kių. Bent jau taip tei­gia Lie­tu­vos kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras Rai­mun­das Ka­rob­lis.

Šiemet Lietuvoje vyksta didžiausios pratybos šalies istorijoje, kuriose pagrindinį vaidmenį vaidina JAV karinės pajėgos. Penktadienį prasidėjo vienos jų – „Baltops 2018“ pratybos, kurios yra didžiausios NATO pratybos Baltijos jūroje. Joms vadovauja JAV VI laivyno vadė vice-admirolė Lisa Franchetti. Būtent „Baltops“ išvakarėse EŽTT paskelbė, kad „Lietuvoje nuo 2005 metų vasario iki 2006 metų kovo veikė slaptas CŽV kalėjimas, kad ponas Husaynas buvo ten laikomas, o vietos valdžia žinojo, kad CŽV su jo elgsis taip, kaip draudžia Konvencija“. Teismas taip pat įpareigojo dėl neteisėto kalinimo Lietuvą išmokėti 130 tūkst. eurų Saudo Arabijoje gimusiam palestiniečiui Abu Zubaydah. Jis šiuo metu kali JAV Gvantanamo bazėje.

Pasak krašto apsaugos ministro Raimundo Karoblio, ši EŽTT išvada niekaip neatsiliepė nei planuotų pratybų atmosferai, nei Lietuvos ir JAV kariškių santykiams.

„Ne, tai visiškai skirtingi dalykai. Pratybos – tai strateginis, taktinis bendradarbiavimas, kuris yra seniai suplanuotas, o EŽTT sprendimai – visiškai atskiras dalykas“, – į LŽ klausimą, ar EŽTT sprendimas kaip nors paveikė JAV ir Lietuvos kariškių bendradarbiavimą, atsakė Ramundas Karoblis, bendroje su vice-admirole Lisa Franchetti spaudos konferencijoje, skirtoje „Baltops 2018“ pratybų pristatymui.

Ministras teigė, kad CŽV kalėjimai – istorija ir anksčiau buvo žinomi tokie įtarimai: „Todėl jokiu būdu tai negali paveikti atmosferos, planų šių pratybų. Taip pat visų kitų pratybų. Ir manau, kad negali paveikti santykių tarp mūsų aljanso šalių.“

Pasak Raimundo Karoblio, Lietuvos institucijos pasižiūrės į bylos aplinkybes ir spręs, ką daryti toliau. Kartu jis pažymėjo, kad Lietuvoje jau buvo atliktas tyrimą dėl CŽV kalėjimų, bet toks „faktas nebuvo nustatytas“.

„Dar kartą pabrėžiu, kad tai du visiškai atskiri, nesusiję dalykai. Mes esame partneriai, esame tam pačiame aljanse. Mūsų santykiai yra puikūs – tiek ruošiantis šioms pratyboms, tiek kitoms“, – kalbėjo ministras. Birželio pradžioje Lietuvoje įvyks ir didžiausios šalies istorijoje sausumos pratybos „Kardo kirtis“ („Saber Strike“), kuriose taip pat esminį vaidmenį vaidina JAV karinės pajėgos.