Kanclerių karaliavimas baigtas: įvestos kadendcijos
Mi­nis­te­ri­jų kanc­le­riai dirbs ne il­giau kaip ket­ve­rius me­tus ir ne dau­giau kaip dvi ka­den­ci­jas iš ei­lės, nu­sta­tė par­la­men­ta­rai.

Penktadienį priėmus Vyriausybės įstatymo pataisas, numatyta, kad ministerijos kancleris ketverių metų kadencijai į pareigas bus atrenkamas konkurso būdu.

Dabar ministerijų kancleriams nenumatytos nei kadencijos, nei jų skaičius.

Įvesti kancleriams kadenciją pasiūlė Vyriausybė. Anot jos, ministerijos kancleris iš esmės vykdo įstaigos vadovo veiklą. Kadangi kitiems įstaigų vadovams taip pat norima įvesti kadencijas, jos pasiūlytos ir kancleriams.

„Taip pat būtų sudarytos sąlygos kitiems gerai pareigas atliekantiems tarnautojams kilti karjeros laiptais“, – teigiama projekto aiškinamajame rašte.

Be to, Seimas penktadienį priėmė siūlymą, kad Prezidentūros kancleris būtų politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojas, jį į pareigas priimtų ir atleistų prezidentas.

Anot Vyriausybės, Prezidentūros kanclerio darbas iš esmės prilygsta Vyriausybės kanclerio funkcijoms, todėl ir jis turėtų būti politinio pasitikėjimo pareigūnas.