Kancleriams – piniginis paskatinimas avansu
Dar ne­įro­dę, kad dirbs ge­ro­kai dau­giau, nei tu­rė­tų, Sei­mo ir Vy­riau­sy­bės kanc­le­riai sa­vo va­do­vų bu­vo pa­ma­lo­nin­ti so­li­džio­mis prie­mo­ko­mis prie at­ly­gi­ni­mų. Nors aiš­ki­na­ma, jog to­kie prie­dai – įpras­ta pra­kti­ka šio­se vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jo­se, kai ku­rie po­li­ti­kai ma­no, kad taip de­mons­truo­ja­mas ci­niz­mas.

Šiandien Vyriausybės kanclerio pareigas pradėsiantis eiti Algirdas Stončaitis premjero Sauliaus Skvernelio nurodymu gaus ne tik algą, bet ir 60 proc. atlyginimo sieksiantį priedą už veiklą, viršijančią darbo krūvį.

Seimo kanclerė Daiva Raudonienė šiemet gaus 20 proc. pareiginės algos priedą, o darbą pradedantis Vyriausybės kancleris Algirdas Stončaitis – 60 procentų.

Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis jau pernai žinojo, kad parlamento kanclerė Daiva Raudonienė šiemet dirbs daugiau, nei numatyta. Baigiantis praėjusiems metams Seimo vadovas jai skyrė 20 proc. pareiginės algos dydžio priemoką 2018 metams už įprastą darbo krūvį viršijančią veiklą.

Uždirbs mažiau nei anksčiau

„Naujajam kancleriui A. Stončaičiui paskirtas 60 proc. atlyginimo priedas už veiklą, viršijančią darbo krūvį. Priedas paskirtas nuo pirmos darbo dienos. Toks priedas yra įprasta praktika. Visi kancleriai, iki tol dirbę Vyriausybėje, taip pat gaudavo atitinkamą priedą“, – „Lietuvos žinioms“ aiškino Vyriausybės kanceliarijos Spaudos tarnybos atstovai.

Prieš pereidamas dirbti į Vyriausybės kanceliariją A. Stončaitis ėjo Vidaus reikalų ministerijos (VRM) kanclerio pareigas. Čia jo vidutinis darbo užmokestis 2017 metais siekė 3329 eurus neatskaičius mokesčių. Premjero S. Skvernelio atstovas spaudai Tomas Beržinskas tikino, kad dabartinis A. Stončaičio atlyginimas kartu su paskirta priemoka bus mažesnis nei tas, kurį jis gaudavo VRM. Suskaičiuota, kad kanclerio pareiginė alga su priedu už stažą ir priemoka sieks 3221 eurą neatskaičius mokesčių arba 2448 eurus į rankas.

Už laukiančius darbus

Gruodžio 27 dieną Seimo pirmininkas V. Pranckietis pasirašė potvarkį, kuriuo parlamento kanclerei D. Raudonienei pratęsė priemokos už didesnį darbo krūvį mokėjimą ir 2018 metais. Parlamento vadovo atstovė spaudai Karolina Frolovienė „Lietuvos žinias“ tikino, kad Seimo kanclerio darbo krūvis yra didelis, viršija pareigines funkcijas.

„Atsižvelgiant į tai, priemoka prie pareiginės algos buvo skiriama iki šiol, tokio pat dydžio priemoka skirta ir 2018 metams. Šiemet numatomi tarptautiniai renginiai, už kurių organizavimą yra atsakingi kanceliarijos darbuotojai, tarp jų ir kanclerė, taip pat bus diegiama dokumentų valdymo sistema, reikalausianti daugiau dėmesio ir daugiau laiko. 20 proc. pareiginės algos dydžio priemoka yra optimali, ji atitinka protingumo principus“, – teigė ji.

Kaip skelbiama Seimo kanceliarijos interneto svetainėje, pernai trečiąjį ketvirtį D. Raudonienė per mėnesį vidutiniškai uždirbo po 3088 eurus neatskaičius mokesčių.

lrs.lt nuotrauka

Prezidentūros kancleriui Giedriui Krasauskui priemoka prie atlyginimo niekada nebuvo ir nėra mokama. Jo darbo užmokestis – 2748 eurai popieriuje.

Vieniems – priedai, kitiems – pažadai

Seimo Audito komiteto narė Aušra Maldeikienė situaciją, kai kancleriams skiriamos solidžios priemokos, vadino negražia ir ciniška. Esą artimiausios aplinkos, „saviems“ žmonėms mokami dideli priedai, o kiti triūsiantieji valstybės tarnyboje maitinami pažadais, kad algos jiems bus kilstelėtos kažkur kažką sumažinus. Ji įsitikinusi, kad jeigu kancleriai dirba ir padaro gerokai daugiau, nei numatyta, jų algos turėtų būti atitinkamo dydžio ir be papildomų priedų.

„Ir viskas, baigtųsi cirkas. O dabar labai ciniškai Vyriausybė numeta po 2 eurus prie pareiginės algos bazinio dydžio valstybės tarnautojams, bet sau susitvarko priedus“, – piktinosi parlamentarė.

Anot A. Maldeikienės, būtina sutvarkyti viešąjį sektorių, darbo apmokėjimo sistemą padaryti skaidrią. Apie tai kalbama daug metų, bet iki šiol nesiimta apčiuopiamesnių veiksmų. Nors Vyriausybė yra pritarusi valstybės tarnybos sistemos pertvarkai, Seimo narė iš jos nesitiki nieko gero. Ji akcentavo, kad priimant įstatymus ir viešojo sektoriaus darbuotojams numatant papildomas funkcijas turi būti aiškiai apibrėžta, kiek darbo valandų, žmogiškųjų ir materialinių išteklių reikės joms atlikti.

„Mūsų šalyje ta tema niekada nekalbama. Va čia yra pradžia. Galbūt tada pamatytume, kad prisigrobėme nepaprastą kiekį funkcijų visiškai negalvodami, kas tai gali padaryti. Tik kai žinosime, ką darome, kam mums to reikia, galima svarstyti jį keisti. Dabar logika tokia: sumažinsime ir kitiems padidinsime. Pirmiausia – ką sumažinsime? Darbuotojų skaičių ar funkcijų kiekį? Funkcijų kiekį didina, o darbuotojų mažina. Matome, kas vyksta su gydytojais, mokytojais ir t. t. Šiai šaliai vadovauja žmonės, kurie turi didelių problemų dėl loginio mąstymo“, – teigė ji.