Kaimo reikalų komitetas persigalvojo: vis dėlto nori tirti žemės reikalus
Sei­mo Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­tas (KRK) per­si­gal­vo­jo ir siū­lo Sei­mui įpa­rei­go­ti bū­tent jį at­lik­ti ty­ri­mą dėl si­tua­ci­jos Lie­tu­vos že­mės ūky­je.

Už ir prieš tai trečiadienį balsavo po keturis komiteto narius, bet persvarą nulėmė jo vadovo „valstiečio“ Andriejaus Stančiko balsas – jis pasisakė už tai, kad komitetas imtųsi tyrimo, nesteigiant laikinosios komisijos.

Po tokio sprendimo trys komiteto nariai iš opozicijos išėjo iš posėdžio. Netrukus tai padarė ir Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos narys Algimantas Salamakinas. Nelikus kvorumo, kitus su tyrimu susijusius klausimus komitetas atidėjo iki kito posėdžio.

Parlamentarai nespėjo susitarti, į kokius klausimus komitetas turėtų pateikti atsakymus dėl situacijos žemės ūkyje.

A. Salamakinui užkliuvo „tvarkiečio“ Petro Gražulio pageidavimas, kad tyrimo būtų analizuojamas konservatorių lyderio Gabrieliaus Landsbergio uošvio Evaldo Čijausko vaidmuo skirstant Europos Sąjungos (ES) Specialiosios žemės ūkio ir kaimo plėtros paramos programos (SAPARD) paramos lėšas, taip pat siūlymas nustatyti Austėjos Landsbergienės pradinio kapitalo kilmę mokyklų bei darželių verslui Vilniuje

A. Salamakinas pasiūlė iš kelių komiteto narių sudaryti darbo grupę, kuri tuos klausimus susistemintų ir tik tada pateiktų komitetui.

Komitetas be kita ko siūlo aiškintis visus 1991–2016 metų politinius sprendimus, turėjusius esminės įtakos žemės ūkio valdymui, o visus opozicijos, kuri ir buvo tyrimo iniciatorė, klausimus dėl dirbamos žemės įsigijimo, nori išbraukti.

Opozicija prognozuoja, kad toks tyrimas truktų „metų metus“.

Konservatorius Kazys Starkevičius pasiūlė žemės ūkio įsigijimų ir kitų reikalų tyrimą pavesti Seimo Antikorupcijos komisijai, bet A. Salamakinas situaciją pavadino „karštos bulvės mėtymu“.

„Aš nuo 1992 metų dalyvavau visuose procesuose dėl žemės reikalų,“ – teigė jis.

Posėdyje dalyvavusi „valstietė“ Agnė Širinskienė tikino, kad specialios komisijos sudaryti negalima, nes dėl darbų gausos Seime nėra darbuotojų, kurie padėtų jo nariams. O tyrimą pavedus atlikti komitetui, būtų pasitelkti jo biuro darbuotojai.

Ji pareiškė taip pat nemananti priežasčių, kad su žemės ūkiu susiję komiteto nariai negali atlikti tyrimo ir turėtų nusišalinti: „Tik savo priimtų sprendimų komiteto nariai negalės vertinti“.

Liberalas Juozas Baublys suabejojo, ar jis galės dalyvauti tyrime, nes pats dalyvavo kai kurių sprendimų, susijusių su žemės ūkiu, priėmime ir pažadėjo per tyrimą nusišalinti.

„O ministrų įtakojimas kažkada užsiimant visuomenine veikla... Galima būti neobjektyviems dirbant tyrime“, – akcentavo jis.

Tyrimą pradėti opozicija siūlė paaiškėjus, kad „valstiečių“ lyderiui Ramūnui Karbauskiui priklausantis „Agrokoncernas“ naudojosi politiko sūnų, sesers, brolio, tėvo valdoma žeme ir galbūt nepaiso tvarkos, kad vienas fizinis arba juridinis asmuo gali valdyti ne daugiau kaip 500 hektarų.

Dabar siūloma įvertinti įstatymų, įteisinančių žemės perkėlimą, atsiradimo aplinkybes ir nustatyti, kokie politikai bei jų artimieji giminaičiai tuo pasinaudojo. Taip pat norima ištirti Euro