Ką Lietuvai žada naujasis JAV valstybės sekretorius?
JAV pre­zi­den­tas Do­nal­das Trum­pas par­eiš­kė, kad vie­nam ar­ti­miau­sių jo bend­ra­žy­gių – Re­xui Til­ler­so­nui „trū­ko kie­tu­mo“. Anot po­li­to­lo­go To­mo Ja­ne­liū­no, Mi­ke'o Pom­peo pa­sky­ri­mas JAV dip­lo­ma­ti­jos va­do­vu vei­kiau­siai reiš­kia griež­tes­nę už­sie­nio po­li­ti­ką, ta­čiau svar­biau­sios jos nuo­sta­tos ne­si­keis.

Kaip LŽ sakė politologas, Rexo Tillersono atleidimas nebuvo visiškai netikėtas. Gandai apie buvusio valstybės sekretoriaus nesutarimus su prezidentu sklandė jau nuo praėjusių metų rudens. „Jau anksčiau girdėjome, kaip Donaldas Trumpas kritikavo Rexą Tillersoną už esą per švelnią poziciją Šiaurės Korėjos atžvilgiu“, – sakė Tomas Janeliūnas.

Anot politologo, šiandien paskelbtas atleidimas yra ne konkretaus konflikto išdava, o greičiau užsitęsusių nesutarimų pasekmė – Rexo Tillersono laikas išseko.

Naujuoju valstybės sekretoriumi paskirtas buvęs Centrinės žvalgybos agentūros vadovas Mike'as Pompeo ir tai, pasak Tomo Janeliūno, tik patvirtina jau anksčiau pastebėtą nuostatą, kad užsienio politikos klausimais Donaldas Trumpas linkęs pasikliauti „kietesniais“ žmonėmis, pavyzdžiui, kariškiai, kurių Donaldo trumpo aplinkoje atsirado ne vienas.

Mike'as Pompeo taip pat garsėja, kaip griežtesnės linijos šalininkas. „Jis drąsiai pasisakė prieš Gvantanamo kalėjimo uždarymą. Mike'as Pompeo taip pat aiškiai pasisakė apie Rusijos keliamas grėsmes ir būtinybę jas stabdyti“, – sakė politologas. Be to, naujasis valstybės sekretorius veikiausiai tinkamesnis prezidentui ir dėl jo būdo savybių.

Pastarasis kadrinis pakeitimas, anot Tomo Janeliūno, leidžia prognozuoti, kad Vašingtono užsienio politika iš tiesų taps „kietesnė“, tačiau nėra jokių prielaidų spėlioti apie pagrindinių jos nuostatų pokyčius. „Nėra jokių priežasčių manyti, kad politika Baltijos šalių atžvilgiu keistųsi“, – patikino LŽ pašnekovas.