Juozas Bernatonis: „Čia – kažkoks nesusipratimas klausti manęs apie tokius dalykus“
Bu­vęs tei­sin­gu­mo mi­nis­tras, Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų dar­bo par­ti­jos (LSDDP) at­sto­vas Juo­zas Ber­na­to­nis sa­ko ne­tu­rė­jęs in­for­ma­ci­jos apie pa­žei­di­mus ka­lė­ji­mų sis­te­mo­je, kai jai va­do­va­vo Ži­vi­lė Mi­kė­nai­tė, ir ne­ži­no­jęs apie gal­būt klai­din­gai mi­nis­te­ri­jos tei­kia­mus duo­me­nis.

Taip jis reagavo į Teisingumo ministerijos atlikto audito išvadas. Jose minima neveikianti ryšio blokavimo, nenaudojama kriminalinės žvalgybos įranga ir tai, jog J. Bernatonio vadovauta Teisingumo ministerija teikė tikrovės neatitinkančią informaciją Finansų ministerijai.

„Buvo labai daug darbų daroma, bet jei kokių nors pretenzijų auditas būtų turėjęs, būtų manęs klausęs. Kadangi niekas į mane nesikreipė, matyt, nėra jokių nesklandumų“, – BNS aiškino J. Bernatonis.

„Matyt, ten nesusiję su ministru. Aš tikrai nekomentuosiu, ką kiti teigia – kai konkrečiai išdėstys, kreipsis, tada. Bet aš manau, kad tai bandymas nukreipti dėmesį nuo atsakingų asmenų, kurie už tai atsako. Nes ministerijos vadovybė projektų nevykdė Kalėjimų departamente – teigė jis. – Manau, kad čia – kažkoks nesusipratimas klausti manęs apie tokius dalykus, į kuriuos ministras niekuomet negali įsigilinti.“

J. Bernatonis sakė labai teigiamai vertinantis Ž. Mikėnaitės vadovavimą departamentui.

Teisingumo ministerijoje pirmadienį surengtoje spaudos konferencijoje ministerijos ir Kalėjimų departamento atstovai teigė, kad 2015–2017 metų Kalėjimų departamento veiklą vertinęs auditas parodė sisteminių pažeidimų keliose įstaigose.

Anot audito išvadų, daugiau nei milijoną eurų kainavusi ryšio blokavimo sistema Alytaus pataisos namuose iki šiol tinkamai neveikia. Taip pat nustatyta, kad šimtus tūkstančių eurų kainavusios žvalgybinės informacinės sistemos diegimas nebaigtas, sistema ir jos tinklai neveikia, įranga iki šiol yra pakuotėse ir nenaudojama. Tačiau Teisingumo ministerija 2016 metų rugpjūtį informavo Finansų ministeriją, kad vykdant šį investicinį projektą Kalėjimų departamente bei jam pavaldžiose įstaigose įrengtos devynios ADA tinklų darbo vietos bei įsigytas ilgalaikis turtas.

„Tai yra Teisingumo ministerija Finansų ministerijai pateikė tikrovės neatitinkačią informaciją“, – nurodo auditoriai.

Padėtimi kalėjimų sistemoje detaliau susidomėta, kai pernai pavasarį tuo metu Kauno tardymo izoliatoriaus buhaltere dirbusi Rasa Kazėnienė pranešė apie pažeidimus šioje įstaigoje. Po to vykusio tarnybinio patikrinimo metu atsistatydino Kalėjimų departamento direktorė Ž. Mikėnaitė, o po tyrimo atleistas Kauno tardymo izoliatoriaus vadovas Edvardas Kviatkauskas.