JAV sausumos pajėgų Europoje vadas asmeniškai įsitikins, kaip Lietuvoje pasiruošta „Zapad“
Dar vie­no gar­baus sve­čio vi­zi­tas, įro­dan­tis, kad Lie­tu­va ne­bus pa­lik­ta vie­na ag­re­si­jos aki­vaiz­do­je. Ap­tar­ti sau­gu­mo si­tua­ci­ją re­gio­ne į Lie­tu­vą at­vyks­ta JAV sau­su­mos pa­jė­gų Eu­ro­po­je va­das ge­ne­ro­las lei­te­nan­tas Be­nas Hod­ge­sas.

Generolas ketvirtadienį Rukloje aplankys NATO batalioną. Penktadienį jis vyks į Pabradę, kur dislokuota amerikiečių karių kuopa, taip pat Vilniuje susitiks su prezidente Dalia Grybauskaite, krašto apsaugos ministru ir kariuomenės vadu, BNS informavo Krašto apsaugos ministerijos atstovai.

Šis vizitas vyksta artėjant didelio masto Rusijos ir Baltarusijos karinėms pratyboms „Zapad“.

Anot Krašto apsaugos ministerijos, susitikimuose numatoma aptarti saugumo situaciją regione, JAV paramą saugumo stiprinimui Lietuvoje, tolesnius planus dėl NATO atgrasymo priemonių įgyvendinimo regione, NATO priešakinių pajėgų dislokavimo ir karinio rengimo klausimus.

Reaguodama į Rusijos agresiją Ukrainoje, NATO šiandien dislokavo maždaug po tūkstantį karių Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje ir Lenkijoje. Šią savaitę JAV papildomais naikintuvais sustiprino NATO oro policijos misiją, vykdomą iš Lietuvos kariuomenės aviacijos bazės Šiauliuose.