JAV neteikia detalios informacijos apie Neringą Venckienę
Jung­ti­nių Vals­ti­jų tei­sin­gu­mo de­par­ta­men­tas penk­ta­die­nį pa­tvir­ti­no bu­vu­sios Sei­mo na­rės Ne­rin­gos Venc­kie­nės su­lai­ky­mą, bet in­for­ma­vo, kad dau­giau de­ta­lių ne­teiks.

„Galiu patvirtinti, kad ponia Neringa Venckienė yra JAV sulaikymo įstaigoje. Remdamasis ilgalaike praktika, JAV teisingumo departamentas paprastai nekomentuoja klausimų, susijusių su ekstradicija“, – BNS nurodė departamento atstovė spaudai Nicole Navas Oxman.

Apie N. Venckienės sulaikymą Lietuvos ambasadą amerikiečiai informavo trečiadienį. Ketvirtadienį įvyko teismo posėdis. Jame N. Venckienė buvo pateikusi prašymą dėl paleidimo už užstatą, tačiau teismas jį atmetė. Anot prokuratūros, procesas vyksta Čikagoje.

Jei bus perduota Lietuvai, N. Venckienei gali būti pateikti kaltinimai dėl teismo sprendimo perduoti dukterėčią motinai nevykdymo, tvirkinimo, neteisėto informacijos rinkimo, piktnaudžiavimo vaiko atstovo teisėmis ir kitų nusikaltimų.