JAV atstovai ragina Lietuvą grąžinti žydų turtą
Jung­ti­nių Vals­ti­jų par­ei­gū­nai ir Lie­tu­vos žy­dų bend­ruo­me­nė ra­gi­na Vy­riau­sy­bę Ho­lo­kaus­tą iš­gy­ve­nu­siems žy­dams ir jų pa­li­kuo­nims grą­žin­ti jų pri­va­čią nuo­sa­vy­bę, tre­čia­die­nį ra­šo dien­raš­tis „Lie­tu­vos ry­tas“.

„Klausimas dėl privačios žydų nuosavybės grąžinimo buvo keliamas ir anksčiau, tačiau pastaruoju metu apie tai imta kalbėti vis dažniau. Nepasakyčiau, kad yra spaudimas, bet amerikiečiai mums atvirai leidžia suprasti, jog žydų turto grąžinimas liks darbotvarkėje“, – dienraščiui sakė premjero Sauliaus Skvernelio patarėjas užsienio politikos klausimais Deividas Matulionis.

Šį klausimą D. Matulionis neseniai Vilniuje aptarė su JAV Valstybės departamento specialiuoju pasiuntiniu Holokausto klausimais Thomu Yazdgerdi. D. Matulionis „Lietuvos rytui“ tvirtino, kad kol kas konkretūs to turto grąžinimo mechanizmai ar skaičiai nebuvo minimi, – tiesiog buvo svarstyta pati idėja.

Anot premjero patarėjo, kalbėta apie tai, kad galbūt būtų galima žydams sumokėti tam tikrą procentą jų turto vertės, tai esą būtų labiau simbolinis gestas.

Lietuva prieš šešerius metus įsipareigojo iki 2023 metų išmokėti 37 mln. eurų kompensaciją už Lietuvos žydų religinių bendruomenių nekilnojamąjį turtą.