JAE ir Lietuva svarsto atidaryti ambasadas šalių sostinėse
Jung­ti­niai Ara­bų Emy­ra­tai (JAE) ir Lie­tu­va svars­to ati­da­ry­ti am­ba­sa­das vie­na ki­tos sos­ti­nė­se. Tai ap­tar­ta JAE eko­no­mi­kos mi­nis­tro ir Lie­tu­vos prem­je­ro Sau­liaus Skver­ne­lio su­si­ti­ki­me Vil­niu­je penk­ta­die­nį. Kar­tu ta­ria­ma­si dėl tie­sio­gi­nių skry­džių tarp ša­lių ga­li­my­bės.

„Kviečiu JAE atidaryti ambasadą Lietuvoje. Tai dar labiau sustiprintų dvišalių ekonominių, prekybinių, kultūrinių santykių plėtrą“, – pranešime spaudai sakė S. Skvernelis.

lrv.lt nuotrauka

JAE ekonomikos ministras Sultanas Bin Saeedas Al Mansooris pritarė šalies ambasados steigimui Lietuvoje.

Pasak pranešimo, artimiausiu metu planuojama atidaryti ir Lietuvos ambasadą JAE.

Be to, siekiant aktyvesnio bendradarbiavimo, ketinama įkurti jungtinį Lietuvos – JAE ekonomikos komitetą, kuriame būtų svarstomi konkretūs investiciniai projektai.

S. Skvernelis pabrėžė, kad Lietuvai aktuali eksporto į JAE plėtra, o eksporto mastas nuolat auga.

„Manau, kad galėtume tapti vartais į Europos rinką JAE įmonėms įgyvendinant finansinių technologijų, logistikos, komunikacijos ir informacinių technologijų, elektronikos, inžinerijos, pramoninės gamybos, biotechnologijų projektus“, – sakė premjeras.

Susitikime aptarta ir tiesioginių skrydžių galimybė tarp abiejų šalių. JAE ministras pažadėjo iki šių metų pabaigos atrasti galimybes, kad JAE aviakompanijos sujungtų Vilnių ir Abu Dabį bei Dubajų reguliariais skrydžiais. Sutarta svarbius susisiekimo klausimus derinti toliau.

Pasak Vyriausybės pranešimo, Jungtiniai Arabų Emyratai yra vieni svarbiausių prekybos partnerių Arabų pasaulyje. 2017 metais Lietuvos eksportas į JAE išaugo 73 proc. Lietuvos – JAE prekybos apyvarta viršijo 136 mln. eurų.