Izraelio Kneseto pirmininkas įteikė apdovanojimą už išgelbėtą žydaitę
Iz­rae­lio Kne­se­to pir­mi­nin­kas Ju­lis-Joe­lis Edelš­tei­nas Vil­niu­je dviem se­se­rims įtei­kė jų tė­vams skir­tą ap­do­va­no­ji­mą už An­tro­jo pa­sau­li­nio ka­ro me­tais nuo Ho­lo­kaus­to iš­gel­bė­tą žy­dų kil­mės mo­te­rį.

Trečiadienį surengtoje ceremonijoje po mirties pagerbti Pasaulio tautų teisuoliais pripažinti Ignacas ir Katarzyna Bujeliai. Kaip pranešė Izraelio ambasada, J.J.Edelšteinas kartu su Izraelio ambasadoriumi Amiru Maimonu apdovanojimą perdavė Bujelių dukroms: Kristinai Kovalevskai ir Leokadijai Chaninovič.

Bujelių šeima Pasaulio tautų teisuolių vardą pelnė už tai, kad gelbėjo 24-verių metų žydų kilmės vilnietės Feigos Dusiackos gyvybę. Ši moteris kartu su mama ir seserimi 1941 metų vasario 13 dieną su Vilniaus geto kalinių mirtininkų grupe buvo vežama šaudyti į Panerius.

Prasidėjus šaudymams, Feiga krito į duobę tarp nužudytųjų kūnų. Kulkos jos nekliudė ir policininkams pasišalinus ji, išlipusi duobės, miškais bėgo link Vaidotų kaimo. Ji susirado Bujelių namą, kuriame vaikystėje su broliais ir seserimi leisdavo vasaras, ir čia buvo paslėpta. Į Bujelių namų duris pabeldė policininkai, kurie greičiausiai ieškojo žydų. Katarzyna Bujel liepė Feigai lipti ant krosnies, o dviem savo dukroms Kristinai ir Leokadijai gultis ant jos ir apsimesti miegančiomis. Policininkai nerado žydaitės ir pasitraukė.

Pasak ambasados pranešimo, trečiadienį Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazijoje vykusioje Bujelių pagerbimo ceremonijoje, be kita ko, dalyvavo iš Prancūzijos atvykusios išgelbėtos Feigos Dusiackos dukros Ana ir Kotia Dobieckos.

Pasaulio Tautų teisuolio vardą Izraelio valstybė suteikia žmonėms, kurie Antrojo pasaulinio karo metais labai rizikingomis aplinkybėmis gelbėjo persekiojamus žydų tautybės asmenis. Jeruzalėje įsikūręs memorialinis institutas Jad Vašem žydų gelbėtojus apdovanoja Pasaulio Tautų Teisuolių garbės raštais ir medaliais, kuriuose išgraviruoti žodžiai „Išgelbėjęs vieną gyvybę, išgelbėja visą pasaulį“. Iš viso tokį apdovanojimą yra pelnę apie 900 Lietuvos piliečių.