Izraelio atstovas išreiškė poziciją, aplankęs Adolfo Ramanausko-Vanago dukrą
Iz­rae­lio am­ba­sa­do­rius Ami­ras Mai­mo­nas ap­lan­kė ir gim­ta­die­nio pro­ga pa­svei­ki­no par­ti­za­no Adol­fo Ra­ma­naus­ko-Va­na­go du­krą Auk­su­tę Ra­ma­naus­kai­tę-Sko­kaus­kie­nę, to­kiu bū­du par­ody­da­mas, ko­kios po­žiū­rio lai­ko­si jo at­sto­vau­ja­ma ša­lis.

Izraelio atstovas pademonstravo, kad nepritaria skandalingiems Rūtos Vanagaitės ir jos draugo Simono Wiesenthalio centro Jeruzalėje direktoriaus Efraimo Zuroffo pareiškimams apie Lietuvos partizanų vadą A. Ramanauską-Vanagą.

Seimo narys, istorikas Arvydas Anušauskas socialiniame tinkle papasakojo, kad Izraelio nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius Lietuvai A. Maimonas ketvirtadienį aplankė Kaune gyvenančią partizano A. Ramanausko-Vanago dukrą A. Ramanauskaitę-Skokauskienę. Parlamentaras išreiškė pagarbą dėl tokio Izraelio atstovo žingsnio.

Izraelis vertina Lietuvos laisvės kovą

„Pagarba Izraelio ambasadoriui – šiandien Izraelio valstybės nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius Lietuvai Amiras Maimonas aplankė Kaune A.Ramanausko-Vanago dukrą A. Ramanauskaitę-Skokauskienę“, – savo „Facebook“ paskyroje parašė A. Anušauskas.

Parlamentaras pasakojo, kad žymaus partizano dukra apie jam pranešė, atkreipdama dėmesį, kad „ambasadorius išsakė oficialią poziciją pabrėždamas, kad jo valstybė, gerbia ir vertina mūsų laisvės kovą, kuriai vadovavo mano Tėvelis Adolfas Ramanauskas Vanagas.“

A. Ramanauskaitė-Skokauskienė apie Izraelio ambasadorių A. Maimoną parašė: „Kartu jis pažymėjo, kad dviejų personų, buvę išpuoliai yra grynai jų asmeniniai. Ambasadorius pabrėžė, kad jo vizito tikslas – susipažinti su manimi ir stiprinti ryšius tarp mūsų tautų.“

Partizano A. Ramanausko-Vanago dukra teigė, kad ją stebino Izraelio ambasadoriaus žinios apie jos šeimos istoriją ir nuoširdus supratimas ir atjautimas to, ką jai teko išgyventi.

„Staigmena šiandien buvo ambasadoriaus gėlės ir sveikinimas mano gimtadienio proga“, – maloniai nustebo A. Ramanauskaitė-Skokauskienė.

R. Vanagaitė pasiteisino, bet...

Rudenį R. Vanagaitė sukėlė visuomenės pasipiktinimą, pareiškusi esą yra surinkusi skandalingų faktų apie Lietuvos karininką, partizanų vadą A. Ramanauską-Vanagą. Partizanas neva buvo KGB agentas, nebuvo žiauriai kankinamas okupantų, bet esą pats save sužalojo, o Simono Wiesenthalio centro Jeruzalėje direktorius E. Zuroffas esą net surinkęs duomenų apie žydų žudynes.

Į šokiruojančius teiginius reagavo Lietuvos visuomenė, istorikai. Buvo paskelbta daug publikacijų šia tema. Vėliau R. Vanagaitė dėl kai kurių teiginių apie partizaną A. Ramanauską-Vanagą viešai atsiprašė. Tačiau ji toliau užsienyje dalija interviu su savo prieštaringais vertinimais, o šiuo metu keliauja po JAV ir ten rengia per susitikimus.