Italijos dziudo federacija atsiprašė dėl nesusipratimo su LTSR himnu
Ita­li­jos dziu­do fe­de­ra­ci­ja at­sip­ra­šė lie­tu­vių dėl pra­ėju­sią sa­vai­tę šios spor­to ša­kos tur­ny­re nu­skam­bė­ju­sio so­vie­tų oku­puo­tos ša­lies him­no, ket­vir­ta­die­nį pra­ne­šė Lie­tu­vos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tro at­sto­vė spau­dai.

LTSR himnas skambėjo per apdovanojimų ceremoniją dziudo Europos jaunių taurėje, kai sveikinta aukso medalį iškovojusi Lietuvos sportininkė Justina Kmieliauskaitė.

„Dziudo, karatė ir kovos menų Italijos federacija prezidento Domenico Falcone vardu atsiuntė Lietuvos ambasadoriui Italijoje Ričardui Šlepavičiui laišką, kuriame atsiprašoma už nepateisinamą klaidą, kai sportininkės Justinos Kmieliauskaitės apdovanojimo metu, buvo pateiktas neteisingas valstybinis himnas“, – BNS sakė Rasa Jakilaitienė.

Į incidentą Lietuvos diplomatai reagavo pirmadienį išsiuntę notą Italijos užsienio reikalų ministerijai ir laiškus Italijos ir Europos dziudo federacijoms.

Lietuvos dziudo federacijos generalinė sekretorė Justina Stalionė yra sakiusi, kad turnyro rengėjai su į jį atvykusia šalies delegacija buvo suderinę teisingą himną.

Turnyras vyko vakarų Italijos mieste Folonikoje.