Išduotas devynimilijonasis lietuviškas asmens dokumentas
Ket­vir­ta­die­nį, Vals­ty­bės die­nos iš­va­ka­rė­se, bu­vo iš­duo­tas de­vy­ni­mi­li­jo­na­sis nau­jos kar­tos Lie­tu­vos Res­pub­li­kos as­mens do­ku­men­tas – Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pa­sas. Jo įtei­ki­mas įvy­ko Vil­niaus aps­kri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Mig­ra­ci­jos val­dy­bo­je.

Asmens dokumentų išrašymo centras prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos naujos kartos asmens dokumentus, išrašomus lazeriniais graveriais, Lietuvoje išrašo nuo 2003 m. Šiuo metu tokių dokumentų išrašoma 12 rūšių: pasai, asmens tapatybės kortelės, diplomatiniai pasai, tarnybiniai pasai, valstybės tarnautojo pažymėjimai, policijos pareigūno pažymėjimai ir kt., rašoma pranešime spaudai.

Lietuvos Respublikos biometrinius dokumentus ekspertai vertina už profesionaliai įdiegtą aukščiausio lygio technologinę apsaugą, gerus techninius suderinamumo ir patikros rodiklius, o dokumentų turėtojai atkreipia dėmesį į estetišką dizainą.

Mūsų šalies asmens dokumentai nuolat tobulinami, siekiant kuo didesnio jų saugumo ir funkcionalumo. 2006 m. pradėti išrašinėti biometriniai pasai su asmens veido atvaizdu, įrašytu į nekontaktinę elektroninę laikmeną – lustą. Nuo 2008 m. išrašomi Europos Sąjungos pavyzdžio Lietuvos Respublikos pasai, valstybės tarnautojo pažymėjimai su elektroninio parašo sertifikatu kontaktiniame luste. Nuo 2009 m. į biometrinius dokumentus įrašomi pirštų atspaudai.

2015 m. Belgijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Norvegijoje, Portugalijoje ir Šveicarijoje vykdyto tarptautinio audito metu Lietuvos centralizuotas biometrinių dokumentų išrašymas ir išdavimas pripažintas vienu geriausiu Europoje.