IŠ VRK traukiasi Donatas Laurinavičius
Par­ti­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ at­sto­vas Do­na­tas Lau­ri­na­vi­čius trau­kia­si iš Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos (VRK).

VRK pirmininkė Laura Matjošaitytė BNS patvirtino gavusi D. Laurinavičiaus atsistatydinimo pareiškimą.

„Žinome, kad asmeninės priežastys nulėmė pasitraukimą iš komisijos narių, o partija pateiks kitą atstovą į VRK“, – sakė L. Matjošaitytė.

D. Laurinavičius traukiasi nuo kovo 5 dienos.

Su pačiu VRK nariu susisiekti nepavyko.

Partijos „Tvarka ir teisingumas“ pirmininkas Remigijus Žemaitaitis BNS sakė, kad D. Laurinavičius prieš mėnesį informavo, kad išvyks dirbti į užsienį.

VRK sudaro 13 narių.