Iš socialdemokratų – pas SADM ministrą Liną Kukuraitį
Ne­se­niai iš So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos ko­mu­ni­ka­ci­jos va­do­vės par­ei­gų pa­si­trau­ku­si Eg­lė Sa­moš­kai­tė pra­dė­jo dirb­ti so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­tro Li­no Ku­ku­rai­čio pa­ta­rė­ja vie­šie­siems ry­šiams.

Tai ji pati pirmadienį patvirtino BNS.

E. Samoškaitė anksčiau dirbo žurnaliste naujienų portale delfi.lt, naujienų agentūroje BNS.

E. Samoškaitė pakeitė sausį iš ministro atstovės spaudai pareigų pasitraukusią Gabiją Vitkevičiūtę. Ji pasitraukė po kritikos, kai buvo paskelbta ministro nuotrauka prie tėvų mirtinai sumušto berniuko kapo.

L. Kukuraitį į pareigas delegavo Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga.