Iš kolegų – dvi nemalonios žinios Artūrui Skardžiui
Sei­mas pa­tvir­ti­no An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jos, ty­ru­sios so­cial­de­mo­kra­tų dar­bo frak­ci­jos na­rio Ar­tū­ro Skar­džiaus in­te­re­sus ener­ge­ti­ko­je, iš­va­das. O vė­liau par­la­men­ta­rai ne­pri­ta­rė šio par­la­men­ta­ro sky­ri­mui į Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tą.

Už Antikorupcijos komisijos išvadas Seimo nariai už balsavo 73 Seimo nariai, prieš – vienas, o susilaikė 5 parlamentarai.

Antikorupcijos komisija siūlo Seimui kreiptis į Vyriausiąją tarnybinės etikos ir Seimo Etikos ir procedūrų komisijas, kad etikos sargai įvertintų A. Skardžiaus elgesį.

Seimas atmetė konservatorių siūlymą pratęsti Antikorupcijos komisijos tyrimą dėl A. Skardžiaus veiklos.

Konservatorės Raso Juknevičienės tvirtinimu, „šita istorija niekuo nesiskiria nuo Basčio (Mindaugas Bastys, kaltinamas dėl ryšių su Rusija – BNS) istorijos – tos pačios Rusijos įtakos, tik gal su didesniu korupcijos kvapu“.

Po išvadų pristatymo Seimui praėjusią savaitę A. Skardžius paskelbė pasitraukiantis iš Energetikos komisijos. Socialdemokratų darbo frakcija antradienį nutarė jį perkelti iš Ekonomikos į Aplinkos apsaugos komitetą. Seimas kol kas to nepatvirtino, komiteto vadovui „valstiečiui“ Kęstučiui Mažeikai pasipriešinus, nes komitetas taip pat svarto su atsinaujinančia energetika susijusius įstatymus.

Antikorupcijos komisija nustatė, kad A. Skardžius, turėdamas interesų atsinaujinančių išteklių energetikoje ir teikdamas įstatymų pataisas, galėjo pažeisti viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje nuostatas.

A. Skardžiaus šeimos nariai dalyvauja energetikos versle, o Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) yra pareiškusi, kad A. Skardžiaus teiktos pataisos dėl atsinaujinančių išteklių galėjo sudaryti išimtines sąlygas mažųjų saulės bei vėjo elektrinių savininkams, nes šiuose versluose jis turėjo interesų. A. Skardžius STT išvadas vadina suklastotomis.

Antikorupcijos komisija nustatė, kad Baltarusijos elektros iš atsinaujinančių išteklių gamybos įmonei „Investenergostroj“ paskolą yra suteikusi A. Skardžiaus žmona, valdanti 20 proc. šios įmonės akcijų. Kitas akcininkas – A. Skardžiaus draugas Romualdas Patalavičius.

Energetikos ministerija taip pat yra pateikusi nuomonę, kad ankstesni A. Skardžiaus pasiūlymai dėl atsinaujinančios energetikos plėtros sudarė išskirtines sąlygas mažųjų saulės elektrinių plėtotojams ir galėjo leisti pelnytis valstybės sąskaita.

Neskyrė į Aplinkos apsaugos komitetą

Už tai, kad A. Skardžius iš Ekonomikos komiteto būtų perkeltas į Aplinkos apsaugos komitetą balsavo 44 Seimo nariai, prieš – 30 , o susilaikė 20 parlamentarų.

Antikorupcijos komisija, tyrusi Ekonomikos komitete dirbusio A. Skardžiaus interesus energetikoje, yra nustačiusi, kad Seimo narys, turėdamas interesų atsinaujinančių išteklių energetikoje ir teikdamas įstatymų pataisas, galėjo pažeisti viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje nuostatas.

Po Antikorupcijos komisijos nepalankių išvadų, A. Skardžius pats pasitraukė iš Energetikos komisijos, o frakcija jį nutarė deleguoti į Aplinkos apsaugos komitetą.

Tačiau Aplinkos apsaugos komiteto vadovas „valstietis“ Kęstutis Mažeika suabejojo, ar A. Skardžius tinkamas dirbti jo vadovaujamame komitete. A. Skardžiaus atėjimui į šį komitetą priešinosi ir kiti komiteto nariai.

A. Skardžiaus šeimos nariai dalyvauja energetikos versle, o Specialiųjų tyrimų tarnyba komisijai yra pareiškusi, kad A. Skardžiaus teiktos pataisos dėl atsinaujinančių išteklių galėjo sudaryti išimtines sąlygas mažųjų saulės bei vėjo elektrinių savininkams, nes šiuose versluose jis turėjo interesų.