Iš ES skrieja antausis Lietuvai
Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) ty­rė­jai an­tra­die­nį pa­skel­bė, kad Bal­ta­ru­si­jo­je sta­to­mos As­tra­vo at­omi­nės elek­tri­nės (AE) stre­so tes­tai ati­tin­ka ES rei­ka­la­vi­mus, bet tuo pat me­tu na­cio­na­li­niam re­gu­liuo­to­jui pa­tei­kė ei­lę re­ko­men­da­ci­jų, skel­bia eu­rac­tiv.com.

Kovo mėnesį tyrimą atlikusi Europos branduolinės saugos reguliuotojų grupė (ENSREG) suteikė teigiamą įvertinimą Astravo AE, statomai netoli Lietuvos sienos.

Lietuvos užsienio reikalų ministras. Linas Linkevičius teigia, jog daug kas priklausys nuo to, kaip bus įgyvendintos Europos Sąjungos rekomendacijos.

„Įvyko streso testai pagal ES technologiją, visa tai yra tvarkoje, bet čia yra tik kelio pradžia. Labai didelis darbas yra ir pats svarbiausias – įgyvendinimas rekomendacijų, kurios nėra tokios paprastos, kaip bandoma pateikti, jos yra sudėtingos, darbui imlios, nepigios, mes neįsivaizduojame, kad be tų rekomendacijų įgyvendinimo objektas galėtų gauti licenciją veikimui“, – BNS sakė L. Linkevičius.

Ministras tikisi, kad Baltarusija tinkamai įvertins pateiktas pastabas.

„Mes vertiname labai Europos Komisijos įsitraukimą nuo pat pradžių, Europos Sąjungos vadovai labai aiškiai pabrėžia, kad tai nėra vien Lietuvos galvos skausmas. Tikime, kad tame stebėsenos procese taip pat Europos Komisija dalyvaus kartu su mumis, mes kelsime šiuos klausimus nuosekliai, principingai, kaip tai darėme iki šiol (...) Analizuos ekspertai, pateiks rekomendacija ir jas reikės vykdyti. Pažiūrėsime, ką sakys Baltarusija. Jeigu jie neįsipareigos vykdyti, tai čia jau bus pirmas žingsnis, pasakantis jų požiūrį į problemą“, – sakė L. Linkevičius.