Ignalinos AE vadovo konkursą laimėjo Audrius Kamienas
Ig­na­li­nos at­omi­nės elek­tri­nės (IAE) va­do­vo kon­kur­są lai­mė­jo lai­ki­na­sis įmo­nės va­do­vas Aud­rius Ka­mie­nas.

Į naujas pareigas jis bus paskirtas, gavus teisėsaugos institucijų įvertinimą, pranešė Energetikos ministerija. Gavus teigiamas išvadas, jis bus paskirtas penkerių metų kadencijai.

A.Kamienas IAE dirba nuo 2015 metų, jis vadovavo Veiklos planavimo ir finansų departamentui, o nuo vasario pradžios laikinai ėjo IAE generalinio direktoriaus pareigas.

Norą dalyvauti konkurse buvo pareiškę 11 asmenų.