Ignalinos AE uždarymui Briuselis siūlo skirti 552 mln. eurų
Nau­ja­me Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) biu­dže­te 2021 – 2027 me­tais Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja Ig­na­li­nos at­omi­nės elek­tri­nės už­da­ry­mui siū­lo skir­ti 552 mln. eu­rų ei­na­mo­sio­mis kai­no­mis, tre­čia­die­nį pra­ne­šė dip­lo­ma­ti­niai šal­ti­niai.

Tokia suma numatyta trečiadienį pateiktame daugiamečio biudžeto projekte, kurį matė BNS.

Lietuva uždaryti Ignalinos AE įsipareigojo stodama į ES. Jėgainė elektros energijos gamybą visiškai nutraukė 2009-ųjų pabaigoje. Eksploatavimo nutraukimo darbai gali trukti dar kelis dešimtmečius. Pagal ES biudžeto projektą, sanglaudos politikai, kuria remiami skurdesni regionai, numatoma skirti 7 proc. mažiau lėšų, žemės ūkio biudžetą siūloma mažinti 5 proc.

Balandžio pradžioje Lietuvos energetikos viceministrė Lina Sabaitienė teigė, jog 2021–2027 metais Ignalinos atominės elektrinės (IAE) uždarymui reikės apie 780 mln. eurų.

„Artimiausioje perspektyvoje mes prašome 780 mln. eurų. Tai yra pradinis taškas, nuo kurio pradedame derybas. Mums svarbu pirmiausiai gauti pozityvų požiūrį, kad Europa turi solidarizuotis. Sumos turbūt ateis paskutiniu metu, dabar tikslas yra padėti pagrindą tikėjimui, kad kartu su Europos Sąjunga galime uždaryti šią jėgainę“, – BNS balandžio pradžioje teigė L. Sabaitienė.

Ignalinos AE uždarymui iš ES biudžeto 2014–2020 metais jau skirta 450,8 mln. eurų, 2007–2013 metais – 837,4 mln. eurų. Be ES pinigų, branduolinės jėgainės uždarymas finansuojamas ir iš nacionalinio fondo – jo įnašas sudaro 14 proc. projektų vertės.

Vasarį Lietuvoje viešėjęs Europos Komisijos pirmininkas Jeanas Claude'as Junckeris teigė, kad būsimame ES biudžete turi būti numatytas Ignalinos AE uždarymo finansavimas.

Lietuva uždaryti Ignalinos AE įsipareigojo stodama į ES. Jėgainė galutinai sustabdyta 2009-ųjų pabaigoje, o jos uždarymo darbai, skaičiuojama, truks iki 2038 metų.