Ieškoma KPD vadovės Dianos Varnaitės pamainos
Pa­si­bai­gus Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­tui va­do­va­vu­sios Dia­nos Var­nai­tės ka­den­ci­jai, ar­ti­miau­siu me­tu bus skel­bia­mas nau­jas šios įstai­gos va­do­vo kon­kur­sas.

„Skelbimas yra parengtas, atiduotas Valstybės tarnybos departamentui. (...) Tikimės, kad per porą savaičių bus paskelbtas viešai konkursas“, – BNS pirmadienį sakė Kultūros ministerijos Ryšių su visuomene skyriaus patarėjas Arūnas Malinovskis.

Kol kas Kultūros paveldo departamento vadovo pareigas laikinai eina direktoriaus pavaduotojas Algimantas Degutis.

Pasak A. Malinovskio, naujo vadovo paieškos vyksta nepriklausomai nuo planų pertvarkyti departamentą.

Vyriausybės balandį patvirtintose kultūros paveldo apsaugos pertvarkos gairėse planuojama decentralizuoti Kultūros paveldo departamentą, dabar vienose rankose sutelkiantį visas su paveldu susijusias funkcijas.

D. Varnaitė Kultūros paveldo departamentui vadovavo nuo 2008 metų.