IAE vadovui – įtarimai neskaidriai vykdžius 1,5 mln. eurų aukcioną
Tei­sė­sau­ga par­eiš­kė įta­ri­mus Ig­na­li­nos at­omi­nės elek­tri­nės (IAE) va­do­vui Da­riui Ja­nu­le­vi­čiui ir dar 5 as­me­nims. Įta­ria­ma, kad gru­pė ne­skaid­riai or­ga­ni­za­vo dau­giau nei 1,5 mln. eu­rų ver­tės IAE tur­to auk­cio­ną.

„Įtariama, kad Ignalinos atominei elektrinei organizuojant turto pardavimo aukcioną, laimėtojas galimai buvo numatytas iš anksto. Esamas ir buvęs elektrinės generaliniai direktoriai, taip pat buvęs vieno skyriaus vadovas ir dar trys fiziniai asmenys įtariami, kad veikdami kartu neteisėtai suorganizavo ir vykdė didesnės nei 1,5 mln. eurų vertės radioaktyviai užterštų varinių vamzdelių pardavimo aukcioną, kurio laimėtojas – galimai iš anksto parinkta įmonė“, – BNS teigė Generalinės prokuratūros atstovė Rasa Stundžienė

Anot jos, įtarimai jiems pareikšti dėl piktnaudžiavimo ir neteisėto disponavimo radioaktyviomis medžiagomis, o informacija apie tai šią savaitę perduota Vyriausybei.

Konkrečių asmenų, kuriems yra pareikšti įtarimai, Prokuratūra neatskleidžia.